Items where Division is "Faculty of Islamic Contemporary Studies" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 200.

Conference or Workshop Item

Akila, Mamat and Shumsudin, Yabi and Amiruddin, Sobali and A.Irwan Santeri, Doll Kawaid and Fadlan, Othman (2019) Al-Syeikh Muhammad Al-Amin Al-Syanqithi Wa Manhajuhu Fi Al-Tafsir Bi Al-Ma'thur. In: 6th International Conference on Quran as Foundation of Civilization (SWAT) 2019, 08-09 Oct 2019, Universiti Sains Islam Malaysia.

Fatimah Zaharah, Ismail and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Najmiah, Omar and Nor Hafizi, Yusof and Rahimah, Embong and Ahmad Farimin, Ahmad Osman (2019) Retaining Quranic memorisation for huffaz at the Malaysian tertiary institutions: Key challenges and future IoT potentialities. In: The 7th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud 2019), 26-28 August 2019, Istanbul, Turkey.

Hanif, Md Lateh @ Junid (2019) Campur Tangan British Serta Sumbangan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan di Johor. In: Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam 2019, 24 January 2019, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarul Shukri, Mat Teh and Aznida, Aziz and Hazlina, Awang lah and Fatin Aqilah, Ibrahim (2019) eduGaya 3.0: Kenali Gaya Pembelajaran Anda. In: International Summit of Innovation & Design Exposition, 29-30 April 2019, University of Malaya.

Kamarul Shukri, Mat Teh and Linamalini, Mat Nafi (2019) Peranan Jantina Sebagai Faktor Penggunaan Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kalangan Mahasiswa Kelantan. In: Seminar Antarabangsa Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab (ICTAL) 2019: Isu Dan Cabaran, 6 October 2019, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra.

Kamarul Shukri, Mat Teh and Mohd, Al-Amini (2019) Waqi' Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah fi Jami'at Janub Thailand fi Daw Ma'ayiir al-Jawdah al-Syamilah. In: Seminar Antarabangsa Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab (ICTAL) 2019: Isu Dan Cabaran, 6 October 2019, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra.

Kamarul Shukri, Mat Teh and Muhammad Saifullah, Mamat and Khairulnazrin, Nasir and Rahim, KZ (2019) Kaedah Pendidikan Anak-Anak menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Membentuk Jati Diri: Suatu Analisis. In: Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan Ke-4 (PASAK 4 2019)., 2 August 2019, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Abdo Al-ahdal, Ebrahim Mohammed (2019) الحركة العلمية في تهامة اليمن وأثرها في العلوم الشرعية. In: 2nd International Postgraduate Research Conference, 11 December 2019, UniSZA.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Abdul Kawi, Ramadan (2019) منهج الإمام الرازي في عرض القراءات الشاذة في تفسير مفاتيح الغيب. In: 2nd International Conference of the Postgraduate Students and Academics in Syariah and Law INPAC 2019, 20-21 Nov 2019, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Abdus Salam, Mubarak (2019) القراءات وأثرها في آيات الطلاق. In: 2nd International Postgraduate Research Conference, 7-8 December 2019, UniSZA.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Ahmad, Nassir (2019) تحقيق مسائل أطلق عليها الشيخ سعيد حوى قوله (مجمع عليه) في كتابه الأساس في التفسير. In: 2nd International Postgraduate Research Conference, 7-8 December 2019, UniSZA.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Ahmed, Salim (2019) أهمية قراءة الصحابي عبد الله بن مسعود. In: 2nd International Postgraduate Research Conference, 7-8 December 2019, UniSZA.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Ammar Itman, Kamal (2019) أثر الإمام الترمسي الملايوي في علم القراءات (غنية الطلبة في شرح الطيبة نموذجا). In: 2nd International Postgraduate Research Conference, 7-8 December 2019, UniSZA.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Nasir Abdurrahman, Ahmad (2019) دروس الأقليات المسلمة المعاصرة المستفادة من الهجرة الأولى إلى الحبشة. In: International Conference On Biography Of Prophet Muhammad (S.A.W)., 4-6 November 2019, Nigeria.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Nasir Abdurrahman, Ahmad (2019) تحليل إجابات الشيخ سعيد حوى على القادحين في الشريعة الإسلامية في كتابه الأساس في التفسير. In: The 2nd International Conference of The Postgraduate Students and Academics in Syariah and Law (inpac) 2019, 20-21 November 2019, Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Razan, Al Tarawnah (2019) الوحدات الموضوعية في خطاب الرسول دراسة موضوعيد تدبرية. In: 2nd International Postgraduate Research Conference, 7-8 December 2019, UniSZA.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Yassir, Al Syahiri (2019) القراءات وحكمة التيسير في الأحرف السبعة. In: 2nd International Postgraduate Research Conference, 11 December 2019, UniSZA.

Mohammed Muneer'deen, Olodo Al-Shafi'i and Abdelkarim AB, Adelkarim (2019) نظرية الفصل بين السلطات في النظام الليبي وموقف الأمم المتحدة منها. In: 2nd International Postgraduate Research Conference: Empowering The Quality Of Research Towards Ir 4.0, 7-8 December 2019, Dewan Perdana, UniSZA Gong Badak Campus.

Mohammed Muneer'deen, Olodo Al-Shafi'i and Engku Ibrahim, Engku Wok Zin and Mohd Safri, Ali and Wan Mohd Hazizi, Wan Mohd Shuimy and Auwal, Abdullahi (2019) مفهوم كرامات الأولياء عند ابن تيمية. In: 2nd International Postgraduate Research Conference: Empowering The Quality Of Research Towards IR 4.0, 7-8 December 2019, Dewan Perdana, UniSZA Gong Badak Campus.

Mohammed Muneer'deen, Olodo Al-Shafi'i and Said Abdelsalam, Abdalla Yousef (2019) مفهوم الإرهاب وموقف الشريعة الإسلامية منه دور المؤسسات الدينية المصرية نموذجا. In: 2nd International Postgraduate Research Conference: Empowering the Quality of Research Towards IR 4.0, 7-8 December 2019, Dewan Perdana, UniSZA Gong Badak Campus.

Mohd Sani, Ismail (2019) Pendekatan Islamik Implikasinya Terhadap Amalan Kaunseling. In: Seminar Kaunseling Islam 2019 (Peringkat Antarabangsa), 22-23 November 2019, DABS UniSZA.

Mohd Sani, Ismail and Masitah, Yusof (2019) Kertas Konsep Gejala Ketagihan Pornografi dalam Kalangan Kanak-kanak Perlu Ditangani Sewajarnya. In: Seminar Antarabanga Kaunseling Islam 2019, 22-23 November 2019, DABS UniSZA.

Mohd Sani, Ismail and Najihah, Abd Wahid and Nor Asmawati, Ismail and Noradilah, Abdul Wahab (2019) Analisis Penerokaan Faktor Instrumen Teacher Sense Of Efficacy Scale Bagi Guru Pendidikan Islam Pendidikan Khas. In: Seminar Kaunseling Islam 2019 (Peringkat Antarabangsa), 22-23 November 2019, DABS UniSZA.

Mohd Sani, Ismail and Nur Fashihah, Mohamad Fauzi and Awatif, Mohd Nor and Nurul Fatihah, Mohd Mazli and Nurul Nadhirah, Nordin (2019) Amalan Gaya Kognitif Kraetif Dalam Kalangan Mahasiswa Pengajian Islam Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). In: Seminar Kaunseling Islam 2019 (Peringkat Antarabangsa), 22-23 November 2019, DABS UniSZA.

Mohd Sani, Ismail and Nur Fatin Nabilah, Ramly and Nur Akliha, Mustafa and Ainaa Amira, Zulkadri and Nasuha, Mohd Fauzi (2019) Tahap Kepuasan Belajar dalam Kalangan Guru Pelatih (IPG) Batu Rakit Terengganu. In: Seminar Kaunseling Islam 2019 (Peringkat Antarabangsa), 22-23 November 2019, DABS UniSZA.

Mohd Sani, Ismail and Ruslimi, Zakaria (2019) Kepentingan penerapan pengetahuan pedagogi kandungan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab. In: International Language, Culture and Education Conference 2019, 28-29 Aug 2019, Melaka.

Mohd Sani, Ismail and Siti Nabilah, Ramzi and Nurul Ghairunnisak, Mazlan and Nuratiqah, Hassan and Raudiatun Nikma, Azhari (2019) Tahap Kepuasan Mahasiswa Unisza Dalam MEnjalani Latihan Industri. In: Seminar Kaunseling Islam 2019 (Peringkat Antarabangsa), 22-23 November 2019, DABS UniSZA.

Mohd Sani, Ismail and Sofia, Sukri and Manarina, Mazlan and Nur Adlin, Mohd Zeini (2019) Pengalaman Menjalani Sesi Kaunseling Dalam Kalangan Pelajar Ponteng Sekolah MEnengah Kompleks Gong Badak Kuala Terengganu. In: Seminar Kaunseling Islam 2019 (Peringkat Antarabangsa), 22-23 November 2019, DABS UniSZA.

Mohd Sani, Ismail and Wan Roslini, Mat Rasik (2019) Model Pembinaan Modul Sidek Di Dalam Modul Intervensi Pengurusan Stress Pelajar. In: International Conference On Social Sciences, Humanities And Technology, 26-27 January 2019, Bangunan Kompeni Niaga Luth.

Muhammad Hasbullah Hakim, Mohd Noor and Amirul Fikri, Hamzah and Muhammadyazid, Mat Johari and Mohd Sani, Ismail (2019) Tahap Kepuasan Perkhidmatan Kaunseling di Unisza Mengikut Pandangan Pelajar. In: Seminar Kaunseling Islam 2019 (Peringkat Antarabangsa), 22-23 November 2019, DABS UniSZA.

Muhammad Saifullah, Mamat and Kamarul Shukri, Mat Teh and Khairulnazrin, Nasir and Rahim, KZ (2019) Kaedah Pendidikan Anak-Anak menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Membentuk Jati Diri: Suatu Analisis. In: Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan Ke-4 (PASAK 4 2019)., 2 August 2019, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Mustafa, Che Omar and Norfazila, Ghazali and Raihan, Mohd Arifin (2019) Kegagalan Penguasaan Bahasa Inggeris Bagi Murid Di Sekolah Luar Bandar. In: Seminar Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam, 8-9 October 2019, UiTM Shah Alam Selangor.

Nashaat Abdelaziz, Abdelqader Baioumy and Kamarudin, Awang Mat and Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Roslan, Ab Rahman and Tasnim, Abdul Rahman and Normila, Noruddin@Che Ahmad and Mohamad Zaidin, Mat@Mohamad and Muhamad Zaid, Ismail (2019) معجم ألفاظ القرآن املستعملة يف اللغة املاليوية مدخل لبناء مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. In: مؤتمر الثالث حول اللغة العربية في دولحنوب شرق اسيا, 11 September 2019, UniSZA.

Nazihah Amni, Zulkifli and Rodiah, Mohd Rosdi and Nurul Amira, Mohd Yazed and Mohd Sani, Ismail (2019) Hubungan penggunaan kemahiran asas kaunseling kepada keberkesanan sesi dalam kalangan pelajar ism usuluddin dengan kaunseling. In: Seminar Kaunseling Islam 2019 (Peringkat Antarabangsa), 22-23 November 2019, DABS UniSZA.

Noor Eliza, Abd Rahman and Nooraihan, Ali and Raja Hazirah, Raja Sulaiman (2019) Analisis isi kandungan buku teks tatabahasa bahasa arab “Al-Madkhal Ila Al-Dirasaat Al-Arabiyyah” di UniSZA. In: Persidangan Bahasa Arab Negara-negara Asia Tenggara, 11-12 Sep 2019, UNISZA.

Nooraihan, Ali and Mohd. Hilmi, Abdullah and Asyraf, Ab Rahman (2019) Keberkesanan modul pembelajaran kendiri strategi pemahaman membaca teks bahasa arab (MPK SPMBA) untuk pelajar pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi. In: International Conference on Islamic Civilization and Technology Management, 23-24 Nov 2019, Kuala Terengganu.

Nor Hafizi, Yusof (2019) Kaedah Pintar Murajaah al-Quran: Kajian di Kaedah Pintar Murajaah al-Quran: Kajian di Institusi Pengajian Tahfiz malaysia Pengajian Tahfiz Malaysia. In: International Conference on Islamic Studies and Education, 29 June 2019, Muhammadiyah Gresik University.

Nor Hafizi, Yusof (2019) Kaedah Pintar Murajaah al-Quran: Kajian di Kaedah Pintar Murajaah al-Quran: Kajian di Institusi Pengajian Tahfiz malaysia Pengajian Tahfiz Malaysia. In: International Conference on Islamic Studies and Education, 29 June 2019, Muhammadiyah Gresik University.

Norfatin Nazatul Amani, Mohamad Ruzman and Siti Azeera, Nordin and Mohd Sani, Ismail and Zamri, Chik (2019) Tahap Penguasaan Kemahiran Insaniah (Komunikasi) Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Sultan Zainal Abidin. In: Seminar Kaunseling Islam 2019 (Peringkat Antarabangsa), 22-23 November 2019, DABS UniSZA.

Normila, Noruddin@Che Ahmad and Noor Eliza, Abdul Rahman and Nooraihan, Ali and Zulazhan, Ab. Halim and Abdul Hakim, Abdullah (2019) Fungsi Sari Kata Drama Arab Sebagai Agen Pemerolehan Bahasa Bagi Pelajar-Pelajar Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Unisza. In: Persidangan Bahasa Arab Asia Tenggara, 11-12 September 2019, Unisza Kampus Gong Badak.

Sharifah Norshah Bani, Syed Bidin and Ahmed, S.a. Alqodsi (2019) Faham Fiqh al-Aqsa mobile application: 21st century mobile learning alternative medium on al-Aqsa Mosque and Islamic Jerussalem (Baitul Maqdis). In: 4th Innovation and Analytics Conference and Exhibition, IACE 2019, Kedah, Malaysia.

Sharifah Wajihah Wafa, Syed Saadun Tarek Wafa and Naresh Bhaskar, Raj and Nurulhuda, Mat Hassan and Norkhairani, Abdul Rawi (2019) A Novel Diabetes Prevention Intervention using a Mobile App among Overweight Adults:Preliminary Findings. In: MASO Conference on Obesity 2019, 15-16 October 2019, Istana Hotel, Kuala Lumpur.

Siti Fatimah, Salleh and Dhamirah Nursakinah, Mohd Safir and Halimatus Saadiah, Mohamad Safir (2019) Keperluan Dokumentasi Penyusuan Anak Susuan Dalam Kalangan Masyarakat Di Malaysia. In: International Conference on Islamic Civilization and Technology Management, 23-24 November 2019, Paya Bunga Hotel Terengganu Malaysia.

Siti Hajar, Mohamad Yusof (2019) Kaunseling, Dakwah, dan Penerapan Aspek Akidah. In: Seminar Kaunseling Islam Antarabangsa, 23-24 November 2019, DABS UniSZA.

Siti Hajar, Mohamad Yusoff and Ahmad, Imran and Annis Najiehah, Ruhaizan and Fatihatun Najihah, Abdul Rasid and Nur Shahira, Harun and Raihanah Syafiqah, Ridzuan (2019) Persepsi Pelajar Mengenai Konsep LGBT dalam Kalangan Pelajar Prasiswazah UniSZA. In: Seminar Kaunseling Islam Antarabangsa, 27 November 2019, DABS UniSZA.

Siti Hajar, Mohamad Yusoff and Mior Muhammad Syahir, Zahari and Nur Fatin Fadhliah, Omar and Siti Munirah, Mohamed (2019) Hubungan antara Gaya Pembelajaran dengan Pencapaian Akademik Palajar FKI Sem 4. In: Seminar Kaunseling Islam Antarabangsa, 23-24 November 2019, DABS UniSZA.

Siti Hajar, Mohamad Yusoff and Solehah, Husin and Zamri, Chik (2019) Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Motivasi Belajar dalam Kalangan Pelajar ISM USUK UniSZA. In: Seminar Kaunseling Islam Antarabangsa, 23-24 November 2019, DABS UniSZA.

Tengku Fatimah Muliana, Tengku Muda and Siti Fatimah, Salleh and Siti Khatijah, Ismail and Syh Noorul Madihah, Syed Husin and Zurita, Mohd.Yusoff and Wan Mohd Yusof, Wan Chik (2019) The Impact of Work-Life Balance on the Quality of Life Among Women Employees in UniSZA, Malaysia. In: 4th Advances In Social Sciences Research International Conference 2019, 21-23 June 2019, Bandung, Indonesia.

Tengku Fatimah Muliana, Tengku Muda and Siti Fatimah, Salleh and Siti Khatijah, Ismail and Syh Noorul Madihah, Syed Husin and Zurita, Mohd.Yusoff and Wan Mohd Yusof, Wan Chik and Nadiah, Zakaria (2019) Relationship between Work-Life Balance and Quality of Life of Women Employees in Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia. In: 5th Asia International Conference (AIC 2019), 6-8 December 2019, KLCC.

Zurita, Mohd.Yusoff and Jamalludin, Hashim and Hasalnulddin, Mohd and Najihah, Abd Wahid and Abdul Karim, Ali (2019) Syeikh Abdul Malik bin Abdullah dan Sumbangannya dalam Penulisan Karya-karya Fikah di Semenanjung Tanah Melayu. In: Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam (TAWIS) 2019, 24 January 2019, UKM.

Book Section

Abd Wahid, Prof. Madya Dr. Najihah and Mohd Yunus, Prof. Madya Dr. Anas and Salleh, Prof. Madya Dr. Siti Fatimah and Syed Husin, Dr. Syh Noorul Madihah (2019) Bab 1: Aspek pembangunan modal insan dalam membina ketamadunan. In: PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran. Penerbit UniSZA, pp. 15-25. ISBN 978-967-2231-13-4

Abdullah, Prof. Madya Dr. Berhanundin (2019) Bab 9: Falsafah pendidkan jawi dalam memperkasakan tamadun islam di Malaysia. In: PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran. Penerbit UniSZA, pp. 131-148. ISBN 978-983-99557-1-2

Adam, Prof. Dr. Fadzli (2019) Bab 6: Peranan kepimpinan parti islam yang memperjuangkan islam dalam kelansungan tamadun melayu. In: PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran. Penerbit UniSZA, pp. 95-104. ISBN 978-967-2231-13-4

Eng. Ali, Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin and Abd Halim, Prof. Madya Dr. Mutia Sobihah and Syed Ab. Rahman, Syed Mohd Azmi and Mohd, Zulkifli (2019) Perniagaan menurut Al-Quran. In: Tadbir urus harta dan kewangan Islam di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, pp. 161-176. ISBN 978-983-49-2260-3

Eng. Ali, Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin and Taha, Ahmad Tirmizi and Syed Ab. Rahman, Syed Mohd Azmi and Mohammad, Mahadi (2019) Hidangan bufet terbuka menurut pandangan Islam. In: Tadbir urus harta dan kewangan Islam di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, pp. 177-194. ISBN 978-983-49-2260-3

Engku Alwi, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki (2019) Ajaran sesat menurut perspektif Al-Quran. In: AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Malaysia, pp. 174-204. ISBN 9789834619725

Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd. Shafiee and Yaacob, Azhar and Ismail, Prof. Madya Dr. Muhamad Zaid and Embong, Prof. Madya Dr. Rahimah (2019) Bab 2: Strategi perekayasaan modal insan cemerlang berdasarkan surah al-kahfi. In: PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran. Penerbit UniSZA, pp. 25-41. ISBN 978-967-2231-13-4

Ismail, Dr. Ahmad Faizol and Mat Jusoh, Ahmad Jazlan and Hashim, Prof. Madya Dr. Jamalluddin and Wan Chik, Prof. Madya Dr. Wan Mohd Yusof (2019) Penggunaan al-Qawaid al-Fiqhiyyah Dalam Kewangan Islam. In: Tadbir Urus Harta dan Kewangan Islam di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, pp. 125-144. ISBN 9789834922603

Mat @ Mohamad, Prof. Madya Dr. Mohamad Zaidin (2019) Konsep wasatiyyah dalam agama dan politik. In: Wasatiyyah dalam kesepaduan social di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), pp. 64-82. ISBN 978-983-49-0181-3

Mat @ Mohamad, Prof. Madya Dr. Mohamad Zaidin (2019) Malaysia Negara Pendukung Wadah Wasatiyyah. In: Wasatiyyah dalam kesepaduan social di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), pp. 83-90. ISBN 978-983-49-0181-3

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2019) Pendidikan Anak-anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan: Kajian Terhadap Peranan Wanita Di Malaysia. In: Inspirasi Muslimah Ke Arah Matlamat Pembangunan Mapan. Persatuan Ulama’ Malaysia, pp. 63-86. ISBN 978-983-2306-34-4

Mohamed El Khayat, Dr. Mostafa Hassan and Abu Mansor, Dr. Nor Salimah (2019) المؤلف الأساسي. In: الدعوة الإسلامية والمعتقدات الأخرى في الملايو. مطبعة أم القرى, Jordan, pp. 1-191. ISBN 7333/2019, 978/977

Mohd Yunus, Prof. Madya Dr. Anas and Abd Wahid, Prof. Madya Dr. Najihah and Syed Omar, Prof. Madya Dr. Syed Hadzrullathfi and Wan Chik, Prof. Madya Dr. Wan Mohd Yusof (2019) SENI BELA DIRI SILAT WARISAN KETAMDUNAN MELAYU DARIPADA PERSPEKTIF SYARIAH. In: PERADABAN ISLAM ISU DAN CABARAN. UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN. ISBN 97896722311314

Mohd Yunus, Prof. Madya Dr. Anas and Abd Wahid, Prof. Madya Dr. Najihah and Wan Chik, Prof. Madya Dr. Wan Mohd Yusof and Syed Omar, Prof. Madya Dr. Syed Hadzrullathfi (2019) Bab 8: Seni bela diri silat warisan ketamadunan Melayu dari Perspektif Maqasid Syariah. In: PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran. Penerbit UniSZA, pp. 117-130. ISBN 978-983-99557-1-2

Musa, Dr. Razali (2019) Pemerkasaan Jati Diri Komuniti Muallaf di Terengganu Melalui Komunikasi Dakwah yang Efektif. In: Memperkasa Potensi Muallaf Era Kontemporari. Institut Kajian Zakat (IKAZ) , Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) , Universiti Teknologi Mara., pp. 111-132. ISBN 978-967-13298-7-0

Musa, Dr. Razali (2019) Pendekatan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Dalam Isu Takfir. In: Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Menghadapi Cabaran Semasa. Dewan Bahasa dan Pustaka, pp. 205-240. ISBN 978-983-46-3972-5

Nordin, Prof. Madya Dr. Nadhirah and Mohd Noor, Mariam Nabilah (2019) Pelestarian Harta Wakaf di Pulau Pinang. In: Tadbir Urus Harta dan Kewangan Islam di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, pp. 85-106. ISBN 9789834922603

Nordin, Prof. Madya Dr. Nadhirah and Mohd Noor, Mariam Nabilah and Daud, Prof. Madya Dr. Normadiah (2019) Kontrak Opsyen Komoditi Sebagai Pelindung Nilai dalam Institusi Kewangan Islam. In: Tadbir Urus Harta dan Kewangan Islam di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, pp. 143-160. ISBN 9789834922603

Nordin, Prof. Madya Dr. Nadhirah and Mohd Noor, Mariam Nabilah and Daud, Prof. Madya Dr. Normadiah (2019) Kontrak Opsyen Komoditi sebagai Pelindung Nilai dalam Institusi Kewangan Islam. In: Tadbir Urus Harta dan Kewangan Islam di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, pp. 143-160. ISBN 9789834922603

Salleh, Prof. Madya Dr. Siti Fatimah and Abd Wahid, Prof. Madya Dr. Najihah (2019) Bab 5: Sumbangan Wanita dalam Membina Ketamadunan Islam. In: PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran. Penerbit UniSZA, pp. 79-94. ISBN 978-967-2231-13-4

Salleh, Prof. Madya Dr. Siti Fatimah and Abd Wahid, Prof. Madya Dr. Najihah (2019) SUMBANGAN WANITA DALAM MEMBINA KETAMADUNAN ISLAM. In: PERADABAN ISLAM ISU DAN CABARAN. Penerbit UniSZA, pp. 79-94. ISBN 978-967-2231-13-4

Shuhari, Dr. Mohd Hasrul (2019) Penghayatan Akidah Menerusi Al-Asma' Al-Husna Menurut Al-Ghazali: Kajian Terhadap Kitab Al-Maqsad Al-Asna. In: AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH Menghadapi Cabaran Semasa. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Malaysia, pp. 148-173. ISBN 9789834619725

Zainal, Prof. Madya Dr. Baharrudin (2019) Pungutan dan sinopsis manuskrip ilmu bintang. In: WARISAN MANUSKRIP MELAYU. PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA, pp. 374-434. ISBN 9789679313437

Book

Abd Wahid, Prof. Madya Dr. Najihah and Adam, Prof. Dr. Fadzli and Syed Omar, Prof. Madya Dr. Syed Hadzrullathfi (2019) PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-2231-13-4

Abd Wahid, Prof. Madya Dr. Najihah and Adam, Prof. Dr. Fadzli and Syed Omar, Prof. Madya Dr. Syed Hadzrullathfi (2019) Peradaban Islam (Isu dan Cabaran). Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-2231-13-4

Abdullah, Prof. Dr. Abdul Hakim and Sulaiman, Ab. Aziz and Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd. Shafiee (2019) Sejarah dan Perkembangan Institusi Pengajian Pondok di Negeri Terengganu. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin. ISBN 978-967-2231-17-2

Al-shafi'i, Dr. Mohammed Muneer'deen Olodo (2019) The Concept of the Intellect (al-‘Aql): Al-Ghazali’s Perspective in Ihya’ Ulum al-Din. Penerbit UniSZA, Malaysia. ISBN 978-967-2231-23-3

Baioumy, Prof. Madya Dr. Nashaat Abdelaziz Abdelqader and Ismail, Prof. Madya Dr. Muhamad Zaid and Mohd Annuar, Dr. Tasnim (2019) القراءة والكتابة. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-2231-18-9

Baioumy, Prof. Madya Dr. Nashaat Abdelaziz Abdelqader and Salleh, Dr. Abdul Wahid and Ab Rahman, Dr. Roslan and Ismail, Prof. Madya Dr. Muhamad Zaid (2019) مهارات القراءة والكتابة. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-2231-9

Baru, Prof. Madya Dr. Rohaizan and Syed Omar, Prof. Madya Dr. Syed Hadzrullathfi (2019) Spektrum Cahaya. Penerbit UKM. ISBN 978-967-412-962-0

Embong, Prof. Madya Dr. Rahimah (2019) Educational Dualism In The Muslim World History, Issues and Solution. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-2231-16-5

Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd. Shafiee (2019) Hanya Dua Jengkal. Must Read Sdn Bhd. ISBN 9789672250456

Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd. Shafiee (2019) Hanya dua jengkal. Must Read, Kuala Lumpur. ISBN 9789672250456

Ibrahim, Prof. Dr. Basri (2019) Adat dan Persepsi MAsyarakat Melayu Menurut Perspektif Islam. UIM. ISBN 978-967-16838-1-1

Ibrahim, Prof. Dr. Basri (2019) Fiqah penontonan bola sepak patut syariah. UIM, Malaysia. ISBN 978-967-16838-4-2

Mohamed El Khayat, Dr. Mostafa Hassan and Abu Mansor, Dr. Nor Salimah (2019) الدعوة الإسلامية والمغتقدات الأخرى في الملايو. مطبعة أم القرى, Jordan. ISBN 7333/2019,978/977

Mohamed El Khayat, Dr. Mostafa Hassan and Yusoff, Prof. Madya Dr. Zawawi (2019) الحركة الباطنية والتيارات المواجهة للإسلام في الملايو. مطبعة أم القرى, Cairo. ISBN 7334/2019, 978/977

Mohd. Yusoff, Dr. Zurita and Nordin, Prof. Madya Dr. Nadhirah and Salleh, Prof. Madya Dr. Siti Fatimah (2019) Panduan Syarak Tentang Kelahiran. Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. ISBN 978-983-49-1567-4

Nordin, Prof. Madya Dr. Nadhirah and W Hassan, Wan Saifuldin (2019) Tadbir urus harta dan kewangan Islam di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 978-983-49-2260-3

Omar, Prof. Madya To' Puan Dr. Nizaita (2019) Amalan Pendidikan Berimpak Tinggi dalam Mata Pelajaran Pengajian Umum. Jabatan Pendidikan Tinggi, KPM. ISBN 978-983-3225-22-4

Omar, Prof. Madya To' Puan Dr. Nizaita (2019) Perburuan dari Perspektif Islam. Penerbit UniSZA. ISBN 978-976-2231-20-2

Salleh, Prof. Madya Dr. Siti Fatimah (2019) Al-A’zar Alkhassah Binnisa' Wa ahkamuha fi al- ibadat: Dirasah fiqhiyyah muqaranah. DAR AL-NAFAES, JORDAN. ISBN 978 9957 80 156 4

Salleh, Prof. Madya Dr. Siti Fatimah (2019) Buku fiqh wanita semasa. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. ISBN 9789834 921156

Wan Khairuldin, Prof. Madya Dr. Wan Mohd Khairul Firdaus (2019) Kaedah Penyelidikan Berasaskan Proses Pemfatwaan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. ISBN 978-983-49-2143-9

Wan Khairuldin, Prof. Madya Dr. Wan Mohd Khairul Firdaus (2019) Mazhab Syafi'i Legasi Pengaruhnya di Malaysia. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-2231-21-9

Yusof, Prof. Madya Dr. Nor Hafizi and Engku Wok Zin, Dr. Engku Ibrahim and Syed Omar, Prof. Madya Dr. Syed Hadzrullathfi (2019) Mukjizat Al-Quran. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-2231-00-4

Zainal, Prof. Madya Dr. Baharrudin and Abdul Rashid, Ahmad Taufan (2019) KEMAJUAN KAEDAH HITUNGAN FALAK. Penerbit UniSZA. ISBN 9789672231196

Zainal, Prof. Madya Dr. Baharrudin and Abdul Rashid, Ahmad Taufan (2019) Kemajuan kaedah hintungan falak. Penerbit UniSZA. ISBN 9789672231196

Article

Abdul Hakim, Abdullah and Zamri, Chik (2019) Impact of education status, religious knowledge and family economy on the practicing prayer among students for primary school in Setiu District, Terengganu Malaysia. International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 1 (2). pp. 247-276. ISSN 2684-8139

Abdul Qahhar, Ibrahim and Mohd Borhanuddin, Zakaria and Noorsafuan, Che Noh (2019) Management of Islamic Affairs (PHEI) Selangor Islamic Religious Council (MAIS) on Economic Development of Islamic Community in The State of Selangor. Asian Journal of Civilizational Studies, 1 (2). pp. 34-43. ISSN eISSN 2682-8022

Abdul Qahhar, Ibrahim and Mohd Borhanuddin, Zakaria and Roslan, Ab Rahman (2019) Peranan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat islam di Negeri Selangor [Role Selangor Islamic Religious Council (MAIS) and Selangor Islamic Religious Department (JAIS) on development and social welfare of Islamic society in Selangor]. Asian Journal of Civilizational Studies, 1 (1). pp. 55-66. ISSN eISSN 2682-8022

Ahmed S.A., Al-Qodsi and Sharifah Norshah Bani, Syed Bidin (2019) The role of the governor of the Islamic state in protecting human rights from the perspective of Quran and Sunnah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 20 (1). pp. 117-134. ISSN 2289 6325

Akila, Mamat and Shumsuddin, Yabi and Aminuddin, Ahmad@Basir and Fadlan, Mohd Othman (2019) Methods of the companions in receiving the prophetic hadith after the death of Prophet Muhammad. AL-TURATH Journal of al-Quran and al-Sunnah, 4 (1). pp. 48-54. ISSN 0128-0899

Aman Daima, Md. Zain and Mohd Safri, Ali and Syed Hadzrullathfi, Syed Omar and Wan Mohd Khairul Firdaus, Wan Khairuldin (2019) Guidelines of interfaith dialogue in Malaysia context: An Islamic perspective. osInternational Journal of Civil Engineering and Technology, 10 (4). pp. 2141-2148. ISSN 0976-6308

Azli Fairuz, Laki and Mohd Borhanuddin, Zakaria (2019) Hukm Ba'd al-Shurut al-Mustahadithat fi 'Aqd al-Ijarat al-Mu'asarah [Ruling on Some Newly-constituted Conditions of Contemporary Ijara (Leasing) Contract]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (JIMK), 20 (3). pp. 78-88. ISSN 1985 - 7667

Berhanundin, Abdullah and Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Nor Salimah, Abu Mansor and Zawawi, Yusoff (2019) Kajian literatur ciri-ciri pendakwah wanita dalam membina penghargaan kendiri remaja. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 2 (4). pp. 114-123. ISSN 2600-9080

Berhanundin, Abdullah and Nor Bahiah Jailami, Ab Rahman (2019) Penerapan uslub dakwah dalam politik di Kelantan. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 2 (4). pp. 105-113. ISSN 2600-9080

Berhanundin, Abdullah and Nurul Effa Atiekah, Abdullah (2019) Peranan wanita muslimah dalam dakwah kepada keluarga dan masyarakat [The role of women’s muslim in da’wah to family and community]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 20 (1). pp. 16-27. ISSN 2289 6325

Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi and Hanif, Md Lateh @ Junid and Muhamud, Salleh (2019) Using the Exploration Factor Analysis (EFA) to measure the validity and reliability for da'wah approach of jemaah tabligh. The Journal of Social Sciences Research, 5 (4). pp. 902-910. ISSN 2413-6670

Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi and Hanif, Md Lateh @ Junid and Muhamud, Salleh and Zamri, Chik (2019) Pengesahan model kajian menggunakan analisis faktor kesahan (AFK) bagi konstruk pengetahuan agama, kaedah penyampaian, kecerdasan emosi dan peningkatan amal ibadah dalam kalangan komuniti masjid. International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 2 (1). pp. 62-73. ISSN 2600-9080

Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi and Mohd Hasrul, Shuhari (2019) The concept of moderation in creed according to perspective of ahl al-sunnah wa al-jama’ah. Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (2). pp. 1-11. ISSN eISSN 2550-2042

Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi and Mohd Hasrul, Shuhari and Mohd Hafiz, Nordin (2019) Al-takfir according to ahl al-sunnah wa al-jama'ah and its relation to national unity. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 10 (4). pp. 2178-2184. ISSN 0976-6308

Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi and Norazmi, Anas and Zuriani, Yaacob (2019) The nusantara ethnic groups from historical and genomic perspectives. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10 (4). pp. 287-301. ISSN 0976-6308

Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi and Normah, Yusof (2019) The historical development of orientalism movement in Malaysia: An analysisal-takfir according to ahl al-sunnah wa al-jama'ah and its relation to national unity. The Social Sciences, 14 (2). pp. 50-54. ISSN 1818-5800

Engku Muhammad Tajuddin, Engku Ali and Ahmad Murshidi, Mustapha and Mohd Kamarul Khaidzir, Saadan (2019) Kepentingan maqasid shariʻah dalam keputusan muzakarah jawatankuasa fatwa majlis kebangsaan bagi hal ehwal ugama Islam Malaysia the importance of maqasid shariah in the muzakarah of the national fatwa council for Islamic religious affairs Malaysia. Journal of Muwafaqat, 2 (1). pp. 132-150. ISSN 2600-8939

Fauzi, Yusoh and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Mohammed Saleh, Abdulhadi Ahmed (2019) Ranking the freedom in Islam مكانة الحرية في الإسلام. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR), 3 (5). pp. 209-220. ISSN 2289-9065

Hasanulddin, Mohd and Abdel Karem Abdel Rahem, Abdel Karem (2019) جريمتي البغي والسرقة والأحكام الخاصة بهما بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي. مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية The crimes of mutiny and theft and their provisions in the shariah Islamic law and the Libyan positive law, 5 (4). pp. 150-166. ISSN e-ISSN: 2289-9065

Hasanulddin, Mohd and Abdel Karem Abdel Rahem, Abdel Karem (2019) الجريمة السياسية ومفهومها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي Political crime and its conceptualization in the Islamic law and the Libyan positive law. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 5 (3). pp. 89-106. ISSN 2289-9065

Jamalludin Helmi, Hashim and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Abdullah Mahdi, Jabal (2019) آداب قراءة القرآن الكريم - دراسة فقهية - Reading etiquettes of the holy Quran - A study of jurisprudence. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research, 5 (4). pp. 1-22. ISSN 2289 - 9065

Kamarudin, Awang Mat (2019) The marriage of the dumb in the Islamic jurisprudence and the Jordanian personal status law. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 5 (3). pp. 221-237. ISSN 2289-9065

Kamarudin, Awang Mat and Omar Habes, Ahmed Nawafleh and Nuseibah, YounisBsharat (2019) Special rights in Quran and Sunna and its effect on public life. American International Journal of Business Management (AIJBM), 2 (8). pp. 24-34. ISSN 2379-106X

Kamarudin, Awang Mat and Rami Hussein, Salem Althamnah (2019) Risk management in Islamic banks: Potentials and challenges. Economics And Social Sciences Academic Journal, 1 (5). pp. 20-28. ISSN 5282 -0053

Kamarudin, Awang Mat and Sanogo, Ahamadou (2019) حكم استثمار أموال الزكاة، مؤسسة زكاة سلانجور نموذجا: (دراسة فقهية معاصرة) Investment Zakat funds, the Foundation of Zakat Selangor model. جامعة المدينة العالمية 00-7096 201 يونيو ،2، العدد3مجلة العلوم الإسلامية الدولية, 2 (3). pp. 1-22. ISSN 2600-7096

Kamarul Shukri, Mat Teh and Linamalini, Mat Nafi (2019) The usage of Arabic language learning strategies (ALLS) among Sultan Ismail Petra International Islamic College (KIAS). International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4 (28). pp. 64-72. ISSN 0128-164X

Kamarul Shukri, Mat Teh and Mohammad Abdulsalam, Suliman Al Arood (2019) Al-'Anf al-Usri wa Anwa'uhu wa Ashkaluhu Dawafiu'hu wa 'Ilajuhu min Mandhur Tarbawi Islami. International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 2 (4). pp. 82-104. ISSN 2600-9080

Kamarul Shukri, Mat Teh and Mohammad Abdulsalam, Suliman Al Arood and Majed Zaki, al-Jallad (2019) Athar Istikhdam al-Ta'allum al-Mutamaazij fi Tahsil al-Tolabah fi al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Ta'ziz Dafi'iyyatihim lil Ta'allum fi Daulah al-Imarat al-Arabiyyah al-Muttahidah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 20 (3). pp. 38-61. ISSN 2289-6325

Kamarul Shukri, Mat Teh and Nadhilah, Abdul Pisal (2019) Kajian rintis strategi pembelajaran kemahiran berbahasa arab. e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities, 16 (7). pp. 1-12. ISSN 1823-884x

Kamarul Shukri, Mat Teh and Raihan, Mohd Arifin (2019) Kemenjadian pelajar berasaskan strategi dan pelaksanaan iklim dini: Satu konseptualisasi. Asian People Journal, 2 (1). pp. 54-63. ISSN 2600-8971

Kamarul Shukri, Mat Teh and Raihan, Mohd Arifin and Nor Asmawati, Ismail and Noradilah, Abdul Wahab (2019) Strategi dan pelaksanaan iklim dini terhadap kemenjadian pelajar: Satu kajian rintis. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 3. pp. 151-161. ISSN 2289-8042

Kamarul Shukri, Mat Teh and Raihan, Mohd Arifin and Norfazila, Ghazali (2019) Konseptualisasi strategi dan pelaksanaan iklim dini di sekolah menengah agama. Journal of Educational Research and Indigeneous Studies, 2 (1). pp. 1-10. ISSN 2682-759X

Kamarul Shukri, Mat Teh and Shariful Hafizi, Md Hanafiah and Abd Hakim, Abdul Majid (2019) Gamifikasi dalam pendidikan: Satu kajian literatur. Asian People Journal, 2 (2). pp. 31-41. ISSN 2600-8971

Lazim, Omar and Tuan Maznah, Tuan Muda (2019) Penggunaan input pembelajaran bersumberkan pembiayaan tambahan pendidikan kerajaan negeri dan hubungannya terhadap pencapaian pelajar di Hulu Terengganu. Asian People Journal, 2 (1). pp. 64-72. ISSN 2600-8971

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil (2019) جهود المحدثين في خدمة القراءات. International Journal of Quran and Sunnah Sciences (IJQSS), 1 (2). pp. 28-35. ISSN 2716-6279

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil (2019) العلاقة بين المقاصد الشرعية والاجتهاد في ضوء القرآن والسنة The relationship between the purposes of sharia and juristic deduction in view of the Quran and Sunnah. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 5 (1). pp. 124-140. ISSN 2289-9065

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Ammar, Al-Khubbi and Khalid Ali, Ali Dahmah (2019) الحقوق الشرعية للمرأة في القرآن الكريم من خلال سورة النساء The legitimate rights of women in the holy Quran through Surat an - Nesa ’. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR), 5 (4). pp. 102-120. ISSN 2289 - 9065

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Asim, Al-Inazi and Mushrif, Al-Zahrani (2019) حديث اعدد ستا بين يدي الساعة دراسة تحليلية Hadith of count six signs before the hereafter analytical study. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR), 3 (5). pp. 139-154. ISSN 2289-9065

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Khaled, Ali (2019) أعمال الجاهلية المتعلقة بالجنايات والعقوبات التي أقرّها الإسلام وهذّبها Acts of Al- Jahiliyyah related to the crimes and punishments approved and refined by Islam. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 5 (1). pp. 23-44. ISSN 2289-9065

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Khaled, Duhmah and Waled, Sultan (2019) Acts of AL- Jahiliyyah related to the transactions which Islam has recognized and refined. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 2 (5). pp. 26-50. ISSN 2289-9065

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Mohd A'tarahim, Mohd Razali and Najmiah, Omar and Rohaizan, Baru and Tasnim, Abdul Rahman (2019) مكانة الأرض في القرآن والسنة على ضوء المقاصد الشرعية. e-Jurnal Penyelidikan & Inovasi, 6 (2). pp. 37-50. ISSN 2289-7909

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Nur Sakiinah, Ab Aziz and Tengku Fatimah Muliana, Tengku Muda and Mariam Nabilah, Mohd Noor (2019) إنصاف القرآن الكريم للمرأة سياسيا وإداريا في ضوء النصوص القرآنية Political and administrative fairness of Qur’an towards women in light of Qur’anic texts. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 20 (2). pp. 116-129. ISSN 2289 6325

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Najmiah, Omar and Nur Sakiinah, Ab Aziz (2019) The manifestations of maintaining civilization through the story of DhulQarnayn in the chapter of the surah Al-Kahf. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 5 (2). pp. 388-398. ISSN 2289-9065

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Rohaizan, Baru and Mawaddaibrahim, . and Khalidgahit, . (2019) Imam Ahmad Daoudi Trabelsi (402 h) and his enhancing contributions in the printed, manuscript and missing science of Hadith. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR), 5 (1). pp. 61-86. ISSN 2289-9065

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Siham Abdullah, Al-Humaidi (2019) دلالة أوصاف القرآن الكريم على أنه واضح المعنى Clear meaning based on holy Quran descriptions. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR, 5 (4). pp. 198-220. ISSN 2289 - 9065

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Sultan, Al Mathrafi and Mushrif, Al-Zahrani (2019) الاستطرادات التاريخية في تفسير القاسمي دراسة وتطبيق Historical digressions in Al -Qasimi's interpretation study and application. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR), 3 (5). pp. 29-50. ISSN 2289-9065

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Tasnim, Abdul Rahman and Mwadah Ibrahim, Alfaadhli and Khalid Abdusalam, Gahit (2019) The role of Muslim women in the building of civilizations in the light of Quran and Sunnah. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 13 (2). pp. 137-143. ISSN 2289-9944

Mohd A'tarahim, Mohd Razali and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil (2019) منهج الإمام الأزهري في توجيه القراءات من خلال كتابه )معاني القراءات( Al-Azhari’s approach on the guidance of the modes of recitation through meaning of the modes of recitations book. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 5 (1). pp. 216-237. ISSN 2289-9065

Mohd A'tarahim, Mohd Razali and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Waleed Ahmed Abdulhabeb, Ziyaad (2019) (تنوع السياق القرآني في سورة الكهف (دراسة تطبيقية The diversity of the Quranic context in Surat Al Kahf (An application study). Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR), 3 (5). pp. 119-138. ISSN 2289-9065

Mohd A'tarahim, Mohd Razali and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Walid, Ziad (2019) الآيات الوارد ة فيها لفظ المصلح والخصم في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) Verses about the words of muslih (reformer) and khasm (adversary) in the holy Quran (objective study). Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR), 5 (4). pp. 79-100. ISSN 2289 - 9065

Mohd Borhanuddin, Zakaria and Abdul Qahhar, Ibrahim and Noorsafuan, Che Noh (2019) Fiqh awlawiyyat dan dasar agromakanan negara [Fiqh awlawiyyat and the national agrofood policy]. Asian Journal of Civilizational Studies, 1 (2). pp. 54-66. ISSN 2682-8022

Mohd Borhanuddin, Zakaria and Abdul Qahhar, Ibrahim and Noorsafuan, Che Noh and Nur Sakinah, Ab Aziz and Azli Fairuz, Laki (2019) Pemilikan tanah pertanian menurut perspektif maqasid syariah. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 2 (2). pp. 61-73. ISSN 2600-9080

Mohd Fadzhil, Mustafa and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Waleed, Ahmed Hashem (2019) Methods replacing speech for people with dumbness deformity الوسائل التي تقوم مقام الكلام للمصابين بعاهة الخرس. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR), 3 (5). pp. 107-118. ISSN 2289-9065

Mohd Hasrul, Shuhari and Dahan Ali, Mohammed Alqabatli and Omar Ahmed, Ahmed Moqbel Mareai (2019) مضامني الرتبية العقدية يف القرآن والسنة [The Significance of Theological Education in the Quran and Sunnah]. Asian Journal of Civilizational Studies, 1 (2). pp. 13-33. ISSN 2682-8022

Mohd Safri, Ali and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil (2019) تفعيل الدعوة الإلكترونية Online electronic missionary work. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 5 (1). pp. 199-232. ISSN 2289-9065

Mohd Sani, Ismail and Aman Daima, Md. Zain and Mohd Hasrul, Shuhari and Mohd Safri, Ali (2019) Implementation mechanisms of self-efficacy in Arabic language subject at secondary religious school. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (1C2). pp. 1134-1137. ISSN 2277-3878

Mohd Sani, Ismail and Noradilah, Abdul Wahab (2019) Penggunaan analisis penerokaan faktor bagi instrumen pengaruh media massa terhadap pelajar bermasalah disiplin. Journal of Educational Research and Indigeneous Studies, 2 (1). pp. 1-11. ISSN 2682-759X

Mohd Sani, Ismail and Noradilah, Abdul Wahab and Najmi, Muhamad (2019) Pengesahan instrumen kematangan emosi pelajar bermasalah disiplin: Satu analisis penerokaan faktor (EFA) [Instrument validation of emotional maturity among disciplinary students: Exploratory factor analysis (EFA)]. Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS), 1 (3). pp. 70-79. ISSN 2682-8022

Mohd Sani, Ismail and Noradilah, Abdul Wahab and Najmi, Muhamad (2019) Pengesahan instrumen pengukuran masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar islam: Analisis penerokaan faktor (EFA). Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari © Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, 20 (3). 001-007. ISSN 1985-7667

Mohd Sani, Ismail and Noradilah, Abdul Wahab and Najmi, Muhamad (2019) Penggunaan analisis penerokaan faktor bagi instrumen pengaruh media massa terhadap pelajar bermasalah disiplin. Journal of Educational Research and Indigeneous Studies, 2 (1). ISSN 2682-759X

Mohd Sani, Ismail and Wan Mohd Khairul Firdaus, Wan Khairuldin and Noradilah, Abdul Wahab (2019) Fiqh Muamalat Islam: Hukum Dalam Sistem Jual Beli Atas Talian (E-Dagang) Dari Sudut Pandangan Fuqaha [Islamic Muamalat Of Fiqh: Legal System In Selling Online (E-Commerce) From The Fuqaha Islamic View]. International Social Science and Humanities Journal, 2 (1). pp. 24-35. ISSN E-ISSN: 2637-0271

Mohd Sani, Ismail and Wan Roslini, Mat Rasik (2019) Model pembinaan modul sidek di dalam modul intervensi pengurusan stres pelajar. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4 (26). pp. 66-76. ISSN 0128-164X

Mohd. Shafiee, Hamzah and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil (2019) القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمرأة في ضوء القرآن الكريم. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 5 (1). pp. 142-162. ISSN 2289-9065

Mohd. Shafiee, Hamzah and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Waleedalsultan, . (2019) المقومات الأمنية المستنبطة من سورة البقرة لحفظ الأمن Security elements derived from Surah Al-Baqarah to preserve security. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 5 (1). pp. 163-180. ISSN 2289-9065

Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Mohammed Muneer'deen, Olodo Al-Shafi'i and Nur Sakiinah, Ab Aziz (2019) The principles of Islamic da’wah and it’s role in achieving security. Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (1). pp. 129-147. ISSN 2550-2042

Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Mohammed Muneer'deen, Olodo Al-Shafi'i and Zawawi, Yusoff and Wan Mohd Khairul Firdaus, Wan Khairuldin (2019) The ethics of Islamic da’wah in relating with non-Muslims. Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (1). pp. 113-128. ISSN 2550-2042

Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Siti Fatimah, Salleh and Dima F.T., Abulatefa (2019) The dilalectic of Shura (consultation) and democracy in the contemporary Islamic thought. Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (2). pp. 121-132. ISSN 2550-2042

Mustafa, Che Omar and Norfazila, Ghazali and Jumadil, Saputra (2019) Teachers knowledge, skill and self importance in the implemention of english literacy. OPCION, 35 (19). pp. 1788-1797. ISSN 1012-1587

Najmiah, Omar and Nor Hafizi, Yusof and Nurul Huda, Zainal Abidin (2019) Concepts and implementation of talaqqi and musyafahah methods in learning the Quran. Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (1). pp. 27-35. ISSN 2550-2042

Nashaat Abdelaziz, Abdelqader Baioumy (2019) المعايير الواجب توافرها في مناهج العلوم للمرحلة الأساسية لتلبية حاجات الطلبة الموهوبين بالأردن. AL-QIYAM: International Social Science and Humanities Journal, 2 (2). pp. 1-17.

Nashaat Abdelaziz, Abdelqader Baioumy and Ab. Aziz, Sulaiman and Thawab, Al-Quran (2019) The mental and cognitive characteristics of the autistic children and the role of the family in dealing with these characteristics a survey in operations research. Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (1). pp. 98-112. ISSN 2550-2042

Nashaat Abdelaziz, Abdelqader Baioumy and Ahmad Abddllah, Abu Sini and Mallak Sami, Abu Sini (2019) Integration into treatment programs for children with autism spectrum disorder vision and application. Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (1). pp. 83-97. ISSN 2550-2042

Nashaat Abdelaziz, Abdelqader Baioumy and Ashraf, Mohamed Nemrawi (2019) Statistical thinking frameworks and models comparative study in global models. Malaysian Journal For Islamic Studies, 3 (2). pp. 21-49. ISSN 2550-2042

Nashaat Abdelaziz, Abdelqader Baioumy and Roslan, Ab Rahman (2019) الخصائص المنهجية والمعجمية للمعجم العربي الكبير : دراسة وصفي ة تحليلية. Al-Basirah, 9 (1). pp. 85-124. ISSN 0128-3235

Nashaat Abdelaziz, Abdelqader Baioumy and Roslan, Ab Rahman and Wafa, Almsabheen (2019) The psychological stresses facing university students and the effective methods to be confronted. Malaysian Journal For Islamic Studies, 3 (2). pp. 58-71. ISSN 2550-2042

Nashaat Abdelaziz, Abdelqader Baioumy and Yousef, Al-Qudah (2019) The negative psychological effects of social networking sites among adolescent students and ways to face it. Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (1). pp. 60-82. ISSN 2550-2042

Noorsafuan, Che Noh and Abdul Qahhar, Ibrahim and Mohd Borhanuddin, Zakaria and Roslan, Ab Rahman (2019) Teknologi persenjataan persendirian dalam sejarah ketenteraan Islam era Ayyubi [Private armaments technology in Islamic military history during Ayyubid era]. Asian Journal of Civilizational Studies, 1 (2). pp. 67-78. ISSN 2682-8022

Nor Hafizi, Yusof (2019) أثر تعدد القراءات القرآنية في ظاهرة الرسم العثماني. BITARA International Jurnal of civilization study and human science, 2 (4). pp. 124-138. ISSN e-ISSN: 2600-9080

Nor Hafizi, Yusof and Almki Rmdan, Ahmed Alwhesh (2019) القراءات عند ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان. BITARA International Jurnal of civilization study and human science, 2 (4). pp. 43-54. ISSN 2600-9080

Nor Hafizi, Yusof and Omar Sadeq, Mohammedamin (2019) القراءات الشاذة التي لم ينسبها الشوكاني في سورة الأنعام وأهميتها اللغوية والنحوية. Malaysian Journal For Islamic Studies, 3 (2). pp. 92-106. ISSN 2550-2042

Noradilah, Abdul Wahab and Najmi, Muhamad and Mohd Sani, Ismail (2019) Media sosial sebagai medium dakwah masa kini [Social media as a medium dakwah nowadays]. International Social Science and Humanities Journal, 2 (1). pp. 14-23. ISSN 2637-0271

Norhashimah, Yahya and Syed Hadzrullathfi, Syed Omar (2019) Konsep penerimaan menurut al-Ghazali dan Maslow: Satu kajian perbandingan [Receiving concepts by al-Ghazali and Maslow: One of comparative study]. AL QIYAM, 2 (4). pp. 39-46. ISSN 2637-0271

Normadiah, Daud and Nadhirah, Nordin and Zurita, Mohd.Yusoff (2019) Penelitian pada kebutuhan bank susu patuh syariah kepada bayi prematur di Malaysia. Midwiferia-Jurnal Perbidanan, Universitas Muhammadiyyah Sidoarjo, Indonesia/, 5 (1). pp. 1-12. ISSN 2548-2246

Nur Sakiinah, Ab Aziz and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Mohd Borhanuddin, Zakaria (2019) The suitability of mutawatir concept as one of research methods in Islam. Asian Journal of Civilizational Studies, 1 (2). pp. 44-53. ISSN 2682-8022

Nurazan, Mohmad Rouyan and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Samiah, Al Murshidi (2019) الابتداء الصرفي في القرآن الكريم Morphological initiation in the holy Qur’an. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research, 5 (4). pp. 23-46. ISSN 2289 - 9065

Rahimah, Embong and Hanif, Md Lateh @ Junid (2019) Analysis on KH. Fahmi Basya's thought of Islamic mathematics. International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 1 (1). pp. 2-18. ISSN 2684-8139

Rahimah, Embong and Mior Mohd Mizan, Mior Pi and Kasimah, Kamaruddin and Firdaus Khairi, Abdul Kadir (2019) Konsep Ta’dib Menurut Pandangan Sarjana Pendidikan Islam [The Concept of the Ta’dib According to Islamic Educational Scholars]. Asian Journal of Civilizational Studies, 1 (1). pp. 25-32. ISSN 2682-8022

Rahimah, Embong and Rasyidah, Ibrahim and Firdaus Khairi, Abdul Kadir and Huda Afiqah, Hashim (2019) Pemerkasaan tulisan jawi dahulu dan kini. International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 2 (1). pp. 29-37. ISSN 2600-9080

Rohaizan, Baru and Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Wafi Yahya, Saleh Yahya (2019) منهج ابن عادل في توجيه القراءات في تفسيره اللباب في علوم الكتاب دراسة تحليلة. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches, 5 (1). pp. 197-214. ISSN 2289-9065

Roslan, Ab Rahman and Daud, Ismail and Al-Hassan Lahbabi, Muhammad (2019) al-Ta'alim al-'Atiq al-Hurr bisus al-Maghrib Nizamuhu wa Manahijuhu. International Journal of Civilizational and Human Sciences (Bitara Journal), 2 (2). pp. 1-15. ISSN 2600-9080

Roslan, Ab Rahman and Mohd Sharihan, Mohamed Hussin (2019) Kepentingan iklim sekolah dalam mempengaruhi prestasi dan komitmen kerja guru. Journal of Management and Operation Research, 1 (24). pp. 1-8. ISSN E-ISSN: 2682-8243

Rosmalizawati, Abd. Rashid (2019) Pembentukan jatidiri insan melalui kisah Nabi Yusuf di dalam al-Quran. International Social Science and Humanities Journal, 2 (3). pp. 70-84. ISSN 2637-0271

Siti Fatimah, Salleh and Dima F.T., Abulatefa (2019) The woman and political participation in the light of the holy Quran. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 20 (1). pp. 66-80. ISSN 2289 6325

Siti Fatimah, Salleh and Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Dima F.T., Abulatefa (2019) Public rights and freedoms in contemporary Islamic thought. Asian Journal of Civilizational Studies, 1 (4). pp. 68-87. ISSN 2682 - 8022

Siti Fatimah, Salleh and Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Dima Fayaq, Abulatef (2019) The role of zakat in achieving community security from the point of view of management and supervisory staff in zakat institutions in Palestine. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (JIMK), 20 (3). pp. 8-37. ISSN 1985-7667

Siti Fatimah, Salleh and Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Dima Fayaq, Abulatefa (2019) [The role of zakat in achieving community security from the point of view of management and supervisory staff in zakat institutions in Palestine]. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 20 (3). pp. 8-37. ISSN 2289-6325

Wan Hishamudin, Wan Jusoh and Nor Amalina, Abdul Rahman (2019) Amar ma'ruf nahi mungkar approach according to al-jilani in kitab al-ghunyah against integrity problem (Pendekatan amar makruf nahi mungkar menurut al-jilani dalam kitab al-ghunyah terhadap masalah integriti). Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (2). pp. 12-20. ISSN 25502042

Wan Hishamudin, Wan Jusoh and Nurulizzati, Mohamed Nawi (2019) Family communication methods according to the book of afat al-lisan by imam al-Ghazali (Kaedah komunikasi keluarga menurut kitab afat al-lisan karangan imam al-Ghazali). Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (2). pp. 50-57. ISSN 25502042

Yousef A. Baker, El-Ebiary and Syarilla Iryani, A. Saany and Najeeb Abas, Al–Sammarraie (2019) The implementation of M–Commerce in supply chain management system. 3C Tecnologia. ISSN 2254–4143

Zawawi, Yusoff and Mohd. Shafiee, Hamzah and Wan Hanis Aisyah, Wan Rosdi and Siti Anis Nuraida, Masaud (2019) Usrah approach of drug addiction treatment in a fishermen community: Psychology of da’wah perspective. Asian Social Science, 15 (2). pp. 142-146. ISSN ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025

Zawawi, Yusoff and Mohyi Aldin, Abu Alhoul (2019) Al-Wasatiah and moderation in contemporary Islamic media discourse. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 20 (2). pp. 165-212. ISSN 2289 6325

Zawawi, Yusoff and Mohyi Aldin Yaqob, Abu Alhoul (2019) The role of Islamic media in the contemporary educational awareness. Malaysian Journal for Islamic Studies, 3 (1). pp. 36-59. ISSN eISSN 2550-2042

This list was generated on Sun Jul 14 16:26:41 2024 +08.