Items where Division is "Faculty of Islamic Contemporary Studies" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 150.

A

Abdul Hakim, Abdullah and Ab. Aziz, Sulaiman and Wan Ismail, Wan Abdullah (2015) Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terhadap pembelajaran bahasa arab. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 10 (1). pp. 104-121. ISSN 2289 6325

Abdul Hakim, Abdullah and Mohd Taufiq, Abd. Talib and Azhar, Yaacob (2015) Kupasan lanjut terhadap konsep dan peranan pendekatan sastera Islam moden. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 9 (1). pp. 170-180. ISSN 985-7667

Abdul Hakim, Abdullah and Mustafa, Che Omar and Rahimah, Embong and Nor Suhaily, Abu Bakar (2015) The perception towards practicum experience among Islamic education preservice teachers in University Sultan Zainal Abidin (UnisZA), Terengganu, Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 23 (4). pp. 695-705. ISSN 1990-9233

Abdul Hakim, Abdullah and Tahir Abdulrahman, Abubakar and Amina, Muhammad Sani (2015) A Comparative Study of the Islamic University Philosophy and Its Implementation Between Universiti Sultan Zainal Abidin and al-Qalam University, Katsina. In: International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, 6-7 June 2015, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Abdul Hakim, Abdullah and Tahir Abdulrahman, Abubakar and Kabara, Auwal Halabi (2015) The Historical Contributions of Islamic Civilization in Medical and Applied Sciences: A Survey From the Muslims Product. In: The 2nd International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization iCASiC2015, 9-10 March 2015, Kuala Lumpur, MALAYSIA..

Abdul Hakim, Abdullah and Wan Ismail, Wan Abdullah and Nur Iyliani, Kamaruzaman (2015) Transformasi Tahap Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Program Pensiswazahan Guru Unisza. In: SQ 2015 eProceedings International Seminar on al-Quran in Contemporary Society, 10 - 11 October 2015, UniSZA.

Abdullah, Prof. Dr. Abdul Hakim (2015) Integriti dan Kepimpinan dari Perspektif Islam. In: Monograf: Kepimpinan Hebat, Transformasi Cemerlang. Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 12-34. ISBN 978-983-9842-98-2

Abdullah, Prof. Madya Dr. Berhanundin and Ismail, Dr. Ahmad Faizol and Wan Chik, Prof. Madya Dr. Wan Mohd Yusof and Abdul Ghani, Prof. Dr. Norizan and Mohd, Zulkifli (2015) Dadah: Kemelut keluarga tangani ancaman. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-0899-20-6

Abdulsoma, Thoarlim (2015) عمل المرأة في الفقه الإسلامي وقانون العمل التايلندي. Jurnal KIAS, 10 (1). pp. 192-225. ISSN 2289-8050

Abdulsoma, Thoarlim and Ahmad Fauzi, Hassan and Mohammed Muneer'deen, Olodo Al-Shafi'i and Iman, Mohamad and Abdallah, Q M Bazzar (2015) حق الأجرة في ضوء الفقه المعاصر وقانون العمل التايلندي. In: ICIC 20115, 6 - 7 September 2015, UNISZA.

Adamu, Zakiya and Abdul Hakim, Abdullah (2015) A Relationship between Parental Involvement and Learning Achievement of Islamic Education in National Religious Secondary Schools Kuala Terengganu Malaysia. In: Proceedings of ICIC2015 – International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, 6-7 June 2015, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Adamu, Zakiyu Ubale and Abdul Hakim, Abdullah and Tahir, Abdurrahman (2015) Relationship between parental involvement and intrinsic motivation on learning Islamic education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5 (7). pp. 325-337. ISSN 2222-6990

Adamu, Zakiyu Ubale and Abdul Hakim, Abdullah and Tahir, Abdurrahman (2015) An overview of the provision of Islam in children education. The American Journal of Innovative Research and Applied Sciences, 1 (4). pp. 137-146. ISSN 2429-5396

Adamu, Zakiyu Ubale and Tahir Abdulrahman, Abubakar and Abdul Hakim, Abdullah (2015) A correlation study of parental involvement and Islamic education’s achievment among SMKA Students in Kuala Terengganu Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5 (10). pp. 30-44. ISSN 2222-6990

Ahmad Azrin, Adnan and Ahmad Amirul, Ihsan and Abdul Hakim, Abdullah (2015) Model Pengurusan Islam Berasaskan Ayat Pertama Surah Al-Fatihah. In: 9th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC2015), 8-9 December 2015, Universiti Sains Malaysia.

Ahmad Faizol, Ismail and Zulkifli, A. Manaf and Jamalluddin, Hashim and Mohd Sufian, Moktar (2015) Penggunaan teknik interpretative phenomenological analysis dalam penyelidikan bidang pengajian Islam. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 1 (11). pp. 1-11. ISSN 22896325

Ahmad Jazlan, Mat Jusoh and Joni Tamkin, Borhan and Mohd Borhanuddin, Zakaria (2015) Isu-isu syariah dalam pelaksanaan e-dagang. Jurnal Islam dan Masyarakat, 10 (1). pp. 68-80. ISSN 2289-6325

Ali, Prof. Madya Dr. Mohd Safri and Kamaruddin, Dr. Kasimah and Engku Alwi, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki (2015) Pemikiran dan peradaban. Penerbit UniSZA. ISBN 978-983-9842-94-4

Azli Fairuz, Laki and Mohd. Shafiee, Hamzah and Wan Hishamudin, Wan Jusoh (2015) Pembentukan akhlak mahmudah sebagai mekanisme pembangunan insan: Analisis terhadap tafsir Fi Zilal al-Quran. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 10 (10). pp. 36-48. ISSN 1985-7667

Azlin Alisa, Ahmad and Mustafa' Afifi, Ab. Halim and Nadhirah, Nordin (2015) Islamic justification of foreign exchange options contract as a tool of risk management. International Business Management, 9 (6). pp. 1455-1462. ISSN 1993-5250

Azyyati, Mohd Nazim and Ramlah, Mat Ali and Normila, Noruddin@Che Ahmad and Rahimah, Embong and Nik Nor Azeah, Nik Azman (2015) Ciri-ciri jiwa remaja perempuan berisiko menurut perspektif Islam. In: International Seminar on Al-Quran In Contemporary Society 2015, 10 - 11 October 2015, Universiti Sultan Zainal Abidin.

B

Basri, Ibrahim and Mohd Ali, Mohd Yusuf and Ahmad Jazlan, Mat Jusoh (2015) Muslim community’s understanding of an Islamic inheritance will in Pulau Duyong, Kuala Terengganu, Malaysia. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 15. pp. 104-113. ISSN 1818-6769

Berhanundin, Abdullah and Kamaruzaman, Yusoff and Mansoureh, Ebrahimi and Ruzaini, Sulaiman@Abd Rahim (2015) Haji Abdul Rahman Limbong (1868-1928) fighter against the colonialist. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (6). pp. 281-289.

D

Daud, Ismail and Mohd A' Tarahim, Mohd Razali and Wan Mohd Khairul Firdaus, Wan Khairuldin and Asyraf, Ab Rahman (2015) Mushaf Imla dan Implikasinya dalam Pembacaan al-Quran. In: International Seminar on al-Quran In Contemporary Sosiety (SQ 2015), 10 - 11 October 2015, UNISZA.

Daud, Ismail and Nooraihan, Ali and Asyraf, Hj Ab Rahman (2015) Quranic literary study: Sayyid qutb’s thought and orientation. Asian Social Science, 11 (4). pp. 218-222. ISSN 19112017 [P]

Daud, Ismail and Nooraihan, Ali and Fadzli, Adam (2015) Modernization of Turkey under Kamal Ataturk. Asian Social Science, 11 (4). pp. 202-205. ISSN 19112017 [P]

Daud, Ismail and Nooraihan, Ali and Fadzli, Adam (2015) The consequences of Ataturk’s secularization on Turkey. Asian Social Science, 11 (21). pp. 350-354. ISSN 19112017 [P]

Daud, Prof. Madya Dr. Normadiah and Nordin, Prof. Madya Dr. Nadhirah (2015) Hak dan Kewajipan Penyusuan Susu ibu Menurut Perspektif Islam. In: Isu-Isu Fiqh Kontemporari. Penerbit UniSZA, pp. 61-77. ISBN 978-967-0899-07-7

E

Eng. Ali, Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin and Taha, Ahmad Tirmizi and Abu Bakar, Mahadi (2015) Panduan Syarak Tentang Emas. Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 9789834615758

Eng. Ali, Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin and Taha, Ahmad Tirmizi and Mohd, Zulkifli (2015) Penasaban Anak Tidak Sah Taraf. In: Isu-isu Fiqh Kontemporari. Penerbit UniSZA, KUala Terengganu, Malaysia, pp. 15-44. ISBN 978-967-0899-07-7

Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi and Nor Aini, Abu Bakar and Roose Nilawati, Subki (2015) Heresy in Malaysia: An analysis. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (2S1). pp. 463-469. ISSN 20399340 [P]

Engku Alwi, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki (2015) Ajaran sesat di Malaysia faktor penyebaran dan cara penyelesaiannya. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834901073

Engku Alwi, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki (2015) Akidah dan isu sosial menurut Islam. Penerbit UniSZA. ISBN 9789670899060

Engku Alwi, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki (2015) Bahagia dengan Islam. Kemilau Publika Sdn. Bhd., Selangor. ISBN 9789673611669

Engku Alwi, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki (2015) Bioteknologi Dalam Islam: Konsep dan Aplikasi Semasa. In: Sains Islam dan Pendidikan Ke Arah Melahirkan Generasi Terbilang. Penerbit USIM, Nilai, pp. 104-112. ISBN 9789675996832

Engku Alwi, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki (2015) Wasatiyyah dan politik. Institut Wasatiyyah Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya. ISBN 9789670581170

Engku Alwi, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki and Abdullah, Prof. Madya Dr. Berhanundin and Baru, Prof. Madya Dr. Rohaizan (2015) Peranan ulama dalam kesultanan Terengganu. Yayasan Diraja Sultan Mizan, Ahli MPIM, Kuala Terengganu. ISBN 9789671084434

Engku Alwi, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki and Haji Razali, Prof. Madya Dr. Mohd. Hudzari (2015) Ilmu syariah dalam bioteknologi moden: Konsep dan keperluan masa kini. In: AKADEMIKA. PENERBIT UITM, pp. 12-17. ISBN 2289 6554

F

Fadzli, Adam and Ab Hamid, Ali and Marhana Mohamed, Anuar and Engku Muhammad Tajuddin, Engku Ali (2015) Cabaran media baru sebagai medium pembelajaran agama dan penyelesaiannya dari perspektif Islam. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 9 (1). pp. 12-23. ISSN 2289-6325

Fadzli, Adam and Rahimah, Embong and Abdul Hakim, Abdullah (2015) Polemics of the Islamic caliphate: A view from Ali Abd. Al-Raziq. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (4). pp. 137-140. ISSN 20399340 [P]

Fairosnita, Ibrahim and Kamarul Shukri, Mat Teh (2015) Pengaruh permainan bahasa terhadap motivasi murid sekolah rendah dalam pembelajaran perbendaharaan kata bahasa arab. Jurnal Tinta Artikulasi Membina Ummah, 1 (2). pp. 41-50. ISSN 2289-960X

H

Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd. Shafiee (2015) Tafsir Al-Abrar. Penerbit UniSZA. ISBN 978-983-9842-97-5

Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd. Shafiee (2015) Tafsir Al-Abrar. Penerbit UniSZA. ISBN 978-983-9842-97-5

Hanif, Md Lateh @ Junid and Izziah Suryani, Mat Resad @ Arshad (2015) Penerokaan Ruang Kajian Lanjutan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1312 (1895). In: Prosiding Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam (KASPI) 2015, 9 November 2015, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hashim, Prof. Madya Dr. Jamalluddin and Ibrahim, Prof. Dr. Basri (2015) Hak-hak anak tidak sah taraf. In: ISU-ISU FIQH KONTEMPORARI. Penerbit UniSZA, pp. 45-60. ISBN 9789670899077

I

Ibrahim, Prof. Dr. Basri (2015) Anak Zina. AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR. ISBN 9789674392185

Ibrahim, Prof. Dr. Basri (2015) Menghayati erti zuhud dan kehidupan tokoh-tokoh zuhud generasi. AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR. ISBN 9789674392239

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Ab. Halim, Prof. Madya Dr. Zulazhan (2015) TARIKAT SUFI ANTARA YANG BERJUANG DENGAN YANG MENJADI DALANG ( KARYA TERJEMAHAN). AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR.. ISBN 9789674392284

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Ali, Prof. Madya Dr. Mohd Safri (2015) PEMBERSIHAN JIWA ANTARA AHLI AL-SUNNAH DENGAN AHLI-AHLI SUFI (KARYA TERJEMAHAN). AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR.. ISBN 9789674392215

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Hashim, Prof. Madya Dr. Jamalluddin (2015) Amalan-amalan bidaah dan mungkar dalam zawiyah ahlu tasawwuf (karya terjemahan). AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR.. ISBN 9789674392178

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Ismail, Dr. Ahmad Faizol and Eng. Ali, Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin and Mohd, Zulkifli (2015) Fatwa-fatwa berkaitan fiqh semasa di Malaysia. AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR. ISBN 9789674392208

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Ismail, Prof. Madya Dr. Muhamad Zaid (2015) SIAPAKAH SEBENARNYA MUHAMMAD BIN ABD WAHAB DAN APAKAH PERJUANGANNYA? (KARYA TERJEMAHAN). AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR. ISBN 9789674392277

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Ismail, Prof. Madya Dr. Muhamad Zaid and Baru, Prof. Madya Dr. Rohaizan (2015) Tauhid rububiyah,uluhiyah, asma' dan sifat, bidaah dan menyerupai triniti? (karya terjemahan). AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR. ISBN 9789674392390

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Mat @ Mohamad, Prof. Madya Dr. Mohamad Zaidin (2015) Fenomena kebangkitan dan keruntuhan peradaban menurut perspektif al-Qur'an. In: Modal Insan dan Cabaran Pembentukan Ummah Cemerlang. Penerbit Unisza, universiti sultan zainal abidin, kuala terengganu, pp. 143-160. ISBN 9789839842883

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Salleh, Dr. Abdul Wahid and Baru, Prof. Madya Dr. Rohaizan (2015) Kisah-kisah lemah yang sewajarnya dilihat semula oleh para penceramah. AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR. ISBN 9789674392246

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Salleh, Dr. Abdul Wahid and Hashim, Prof. Madya Dr. Jamalluddin (2015) Syeikhul Islam Ibn Taywiyyah sesat? (karya terjemahan). AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR. ISBN 9789674392253

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Salleh, Dr. Abdul Wahid and Ismail, Prof. Madya Dr. Muhamad Zaid (2015) Wali Allah antara kefahaman ahli sunnah dengan ahli sufi (karya terjemahan). AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR. ISBN 9789674392161

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Salleh, Dr. Abdul Wahid and Mohd Yunus, Prof. Madya Dr. Anas (2015) TASAWWUF SYAR'I DI ANTARA KEJAHILAN PENGAMALNYA DENGAN KEKELIRUAN PENENTANGNYA ( KARYA TERJEMAHAN). AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR. ISBN 9789674392192

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Salleh, Dr. Abdul Wahid and Syed Ab. Rahman, Syed Mohd Azmi (2015) Kedudukan penceroboh, penderhaka dan mati syahid dalam Islam. PUBLISHER SDN BHD, K. LUMPUR. ISBN 9789674392222

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and W Hassan, Wan Saifuldin and Mat Jusoh, Ahmad Jazlan (2015) Rawatan dalam Islam. In: ISU-ISU FIQH KONTEMPORARI. Penerbit Unisza, pp. 109-126. ISBN 9789670899077

Ismail, Dr. Siti Khatijah and Tengku Muda, Dr. Tengku Fatimah Muliana (2015) Rukhsah dalam Penjagaan Antenatal. In: ISU-ISU FIQH KONTEMPORARI. Penerbit UniSZA, pp. 127-142. ISBN 978-967-0899-07-7

K

Kamarudin, Awang Mat (2015) الضوابط الشرعية للكره والبغض والعداوة والحب في الإسلام الحالة السياسية في ماليزيا نموذجًا. In: SAMINAR SQ 2015, 10 - 11 October 2015, UNISZA.

Kamarul Shukri, Mat Teh (2015) Factors affecting the employment of Arabic language learning strategies among religious secondary school students. Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 23 (1). pp. 155-168. ISSN 01287702

Kamarul Shukri, Mat Teh (2015) Jalinan interaktif antara al-Quran al-Karim dengan bahasa Arab. Umran Journal of Muslim Affairs, 1 (1). pp. 131-151. ISSN 2289-8654

Kamarul Shukri, Mat Teh (2015) Pelestarian pendidikan: Antara mengajar dan mendidik. Bahath Jurnal Penyelidikan IPG Kampus Zon Timur, 2 (1). pp. 9-20. ISSN 2289-8557

Kamarul Shukri, Mat Teh and Mohd Shahrizal, Nasir (2015) Fungsi ayat gramatis dalam pembinaan hukum fikah daripada ayat-ayat al-quran surah al-baqarah. Jurnal Hadhari: An International Journal, 7 (1). pp. 73-88. ISSN 1985-6830

Khairul Anuar, Mohamad and Nor Hafizi, Yusof and Mohd Tarahim, Ghazali (2015) Kelebihan mempelajari al-quran berdasarkan dalil-dalil al-quran dan hadis al-sahihain. Jurnal Dirasat Quraniyyah, 1 (10). pp. 1-13. ISSN 22898859

L

Lazim, Omar and Mohd Shaifulbahri, Abdullah and Abdul Wahid, Salleh and Ahmad Zubaidi, A.latif and Mohd Shahrizal, Nasir (2015) Arabic for special purposes in the context of managment studies. In: 1st World Islamic Social Science Congress (WISSC) 2015, 1-2 December 2015, Putrajaya.

Linamalini, Mat Nafi and Kamarul Shukri, Mat Teh (2015) Kepelbagaian penggunaan strategi pembelajaran bahasa arab dalam kalangan pelajar IPT Kelantan. The Online Journal of Islamic Education, 3 (1). pp. 1-8. ISSN 2289-3016

Linamalini, Mat Nafi and Kamarul Shukri, Mat Teh (2015) Pengaruh tempoh belajar bahasa arab di luar kelas terhadap penggunaan strategi pembelajaran bahasa. Jurnal Kias, 1 (6). pp. 175-191. ISSN 2289-8050

M

Mat @ Mohamad, Prof. Madya Dr. Mohamad Zaidin and Ismail, Prof. Madya Dr. Daud and Ismail, Prof. Madya Dr. Muhamad Zaid (2015) Konsep Dialog Peradaban Menurut Perspektif Islam: Analisis Terhadap Ayat 13 Surah Al-Hujurat. In: Selected Writings in Arts & Religious Studies. UiTM, Kedah,, pp. 55-72. ISBN 9789670314280

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2015) Al-Itqan Fi Taallum Lughah al-Quran. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin. ISBN 978-983-9842-57-9

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2015) Al-Taysir fi Taallum al-Lughah al-Arabiyyah. Penerbit UniSZA. ISBN 983-9842-51-7

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2015) Perbandingan antara peribahasa Arab dengn peribahasa Melayu. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-0899-22-0

Mohamad Yusoff, Dr. Zuraidah Juliana (2015) Kompetensi Emosi dan Kualiti Guru Pendidikan Prasekolah di Malaysia. UUM Press. ISBN 9670474485, 9789670474489

Mohamad Zaharuddin, Zakaria and Ahmad Zaki, Salleh and Abdulsoma, Thoarlim and Akhtarzaite, Abdul Aziz (2015) The application of beneficial ownership in asset-based sukuk: A shariah analysis. Malaysian Journal of Syariah and Law, 2 (3). pp. 1-24. ISSN 19857-454

Mohamad Zaidin, Mat@Mohamad (2015) Umat hebat dengan ilmu dan sikap. Dewan Tamadun Islam, 3 (1). pp. 10-13. ISSN 2289-2893

Mohamad Zaidin, Mohamad and Kamaruzaman, Yusoff and Mohd Taufiq, Abd. Talib and Raja Hazirah, Raja Sulaiman and Nik Murshidah, Nik Din and Zaiton, Mustafa (2015) The clash of civilizations: A historical perspective. The Social Sciences, 10 (3). pp. 312-317. ISSN 1818-5800

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil (2015) علاقة المقاصد الشرعية بالقرآن الكريم. In: MUQADAS V, 5 May 2015, Universiti Malaya.

Mohamed Fathy, Mohamed Abdelgelil and Rohaizan, Baru (2015) بين المصالح والمقاصد الشرعية. In: 1 ST WORLD ISLAMIC SOCIAL SCIENCE CONGRESS (WISSC2015), 01 December 2015, UNISZA.

Mohammad, Mahadi and Eng. Ali, Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin (2015) Pentakrifan Asnaf Gharimin di institusi-institusi Zakat di Malysia. In: Zakat's Role in Enhancing The Economy od the Ummah: Challenges and Future Prospects. Universiti Sains Islam Malayisa, Negeri Sembilan Malaysia, pp. 155-166. ISBN 978-967-440-224-2

Mohd Ali, Mohd Yusuf and Basri, Ibrahim (2015) Institusi pendidikan Islam dan fungsinya sebagai sumber pengetahuan ilmu faraid dalam kalangan masyarakat Islam di Pulau Duyong, Kuala Terengganu. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 10 (1). pp. 49-67. ISSN 1985-7667

Mohd Hasrul, Shuhari and Mohd Fauzi, Hamat (2015) Nilai-nilai penting individu muslim menurut Al-Ghazali. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (JIMK), UniSZA, 1 (9). pp. 41-60. ISSN 2289 6325

Mohd Shafiee, Hamzah and Azli Fairuz, Laki and Rahimah, Embong and Nik Murshidah, Nik Din (2015) Penerapan akidah dalam dasar pendidikan Malaysia: Analisis terhadap falsafah pendidikan negara dan Islam Hadhari. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 9 (1). pp. 1-11. ISSN 1985-7667

Mohd Shafiee, Hamzah and Rahimah, Embong and Azhar, Yaacob and Muhamad Zaid, Ismail (2015) Strategi perekayasaan modal insan cemerlang berdasarkan surah Al-Kahfi. In: International Seminar on al - Quran in Contemporary Society, 10 - 11 October 2015, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Mohd Shahril, Othman and Alias, Mat Amin and Asma', Md Jaafar and Mohd Rasyidin, Ismail and Mohd Sayuti, Yahya and Nor Suhazlina, Sulong and Shaiful Akmal, Saliman@Hamdan and Wan Fairul Fakhzan, Wan Hassan and Zuwariyah, Abdul Rahman (2015) Pembangunan Sistem e-NR Bagi Pendaftaran Pelajar Tinggal Di Luar Kampus. In: Konferensi Kebangsaan Pengurusan Non Residen 2015, 13 - 15 November 2015, Kuantan, Pahang.

Mohd Shahril, Othman and Khairi, Che Mat and Nasir, Mohamad and Rohayah, Husain and Syed Hadzrullathfi, Syed Omar (2015) Pembangunan Modul S-TGM Bagi Mengurus Stres Dalam Kalangan Peserta Terapi Gantian Metadon (TGM). In: World Islamic Social Science Congress, 1 - 2 December 2015, PICC, Putrajaya.

Mohd Shaifulbahri, Abdullah and Syed Hadzrullathfi, Syed Omar (2015) Dhikr Allah Dan Tafakkur Dan Hubungannya Dengan Keimanan Haqiqi Menurut Said Nursi. In: International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, 6 - 7 September 2015, UNISZA.

Mohd Yunus, Prof. Madya Dr. Anas (2015) Ada apa dengan solat. MUSTREAD. ISBN 9789670716510

Mohd Yusri, Ibrahim and Wan Ismail, Wan Abdullah (2015) Model kepimpinan maya dan kesejahteraan kerja pemimpin sekolah malaysia: Perantaraan oleh komunikasi dalam. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 2 (1). pp. 1-10. ISSN 2289-9669

Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Zawawi, Yusoff (2015) الدعوة الى الله في القرآن الكريم الى المجتمعات الغربية. In: International Seminar on al-Quran in Contemporary Society, 10 - 11 October 2015, UNISZA.

Mostafa Hassan, Mohamed El Khayat and Zawawi, Yusoff (2015) Sistem Khilafah Islam Dan Dakwah: Peranan Dan Kesan Kepada Penyebaran Dakwah Islam. In: International Seminar on al-Quran in Contemporary Society SQ 2015 eProceedings, 10 - 11 October 2015, dewan al-muktafi billah shah, gong badak campus, unisza kuala nerus, tereng.

Mustafa, Che Omar and Abdul Hakim, Abdullah and Nik Hassan, Seman and Abdullah, Yusoff (2015) Kesukaran Mengajar dan Belajar Al-Quran dalam Kalangan Pelajar Pekak: Isu dan Cabaran Guru Pendidikan Islam. In: International Seminar on al-Quran in Contemporary Society, 10 - 11 October 2015, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia..

Mustafa, Dr. Mohd Fadzhil (2015) Konsep Sibghah Ilahiyyah dalam Ayat ke 7 bagi Setiap Surah. In: Memasyarakatkan Quran Mensejahterakan Ummah. USIM, Nilai Negeri Sembilan, pp. 417-427. ISBN 978-967-440-228-0

N

NASHAAT ABDELAZIZ ABDELQADER, BAIOUMY and Kamarudin, Awang Mat and Muhamad Zaid, Ismail and Mohd Shaifulbahri, Abdullah (2015) آراء المعلمين في كلية الدراسات الإسلامية المعاصرة نحو اكتساب طلابهم لقيم الوسطية الإسلامية. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON AL-QURAN IN CONTEMPORARY SOCIETY (SQ2015), 10 October 2015, AUDITORIUM, ACADEMIC HALL, UNISZA.

NASHAAT ABDELAZIZ ABDELQADER, BAIOUMY and Kamarudin, Awang Mat and Muhamad Zaid, Ismail and Roslan, Ab Rahman (2015) نحو صياغة معاصرة للنظرية الوسطية في التربية الإسلامية. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON AL-QURAN IN CONTEMPORARY SOCIETY (SQ2015), UNISZA.

NASHAAT ABDELAZIZ ABDELQADER, BAIOUMY and Muhammad Zaid, Ismail (2015) Maayir jaudah muqtarahah li tatwir barnamij ta. In: SEMINAR PENGAJARAN BAHASA, KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN ARAB DI IPT MALAYSIA, 11 March 2015, BILIK SENAT, UKM.

Nadhirah, Nordin and Engku Muhammad Tajuddin, Engku Ali and Normadiah, Daud (2015) Gharar in forward and futures contracts? Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (2). pp. 435-441. ISSN 20399340 [P]

Nadhirah, Nordin and Muzammilu, Yunusa (2015) Religious Challenges of Islamic Banking in Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5 (4). pp. 78-98. ISSN 2222-6990

Nadhirah, Nordin and Rahimah, Embong and Kasimah, Kamaruddin (2015) Understanding of Gold Investment Among Muslim Professionals in Terengganu, Malaysia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (3). pp. 110-115. ISSN 2039-9340 [P]

Nadhirah, Nordin and Rahimah, Embong and Siti Khatijah, Ismail and Kasimah, Kamaruddin and Zainun, Mohamed (2015) Pelaburan Emas dalam Kalangan Muslim Profesional di Kuala Terengganu. In: Proceedings of the UniSZA Research Conference 2015 (URC ’15), 14-16 April 2015, UNISZA.

Nadhirah, Nordin and Rahimah, Embong and Yunusa, Muzammilu (2015) Potentiality of Islamic Banking in Nigeria Beyond Critiques'' Points of View. In: International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, 6 September 2015, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Nashaat Abdelaziz, Abdelqader Baioumy and Roslan, Ab Rahman (2015) األسس والتطبيقات الالزمة في برامج تعميـ المغة العربية والثقافة اإلسالمية في ماليزيا. مجلة الضاد, 1 (8). pp. 27-52. ISSN 1985-7993

Nik Radhiah, Nik Ali and Kamarul Shukri, Mat Teh (2015) Pengaruh Islam ke atas peribahasa arab dan peribahasa melayu. Pengaruh Islam Ke Atas Peribahasa Arab Dan Peribahasa Melayu, 1 (2). pp. 20-27. ISSN 2289-960X

Nor Hafizi, Yusof and Abdillah Hisham, Ab. Wahab and Ahmad Fauzi, Hassan and Mohd A' Tarahim, Mohd Razali and Fatimah Zaharah, Ismail and Tasnim, Abdul Rahman (2015) The Spread Of Salafi Wahabi Influence: A Study In Terengganu, Malaysia. In: International Conference On Empowering Islamic Civilization In The 21st Century, 6 - 7 September 2015, UNISZA.

Nor Hafizi, Yusof and Mohd A' Tarahim, Mohd Razali and Wan Khairul Aiman, Wan Mokhtar (2015) Perbahasan Tentang Qiraat Mutawatir dan Perbahasannya Dalam Tafsir al-Tabari. In: Seminar Al-Quran Dalam Masyarakat Kontemporari (SQ2015)., 15 August 2015, UNISZA.

Norazmi, Anas and Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi and Mohd Hudzari, Razali and Zuriani, Yaacob and Zarinatun Ilyani, Abdul Rahman (2015) Integration of biotechnology and Islamic theological studies in Malaysia. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 15. pp. 1-8. ISSN 1818-6769

Nordin, Prof. Madya Dr. Nadhirah and W Hassan, Wan Saifuldin and Tahar, Ahmad Shaharuddin and Daud, Prof. Madya Dr. Normadiah (2015) Isu-isu fiqh kontemporari. Penerbit Unisza. ISBN 9789670899077

Normadiah, Daud and Che Suhaili, Che Taha and Nadhirah, Nordin and Norsuhaily, Abu Bakar and Zurita, Mohd.Yusoff (2015) The encouraging factors of breastfeeding among women academicians in Malaysian higher education institution of Kuala Terengganu, Malaysia. The Social Sciences, 10 (3). ISSN 1818-5800

Normadiah, Daud and Mohd A' Tarahim, Mohd Razali and Mohd Faiz Hakimi, Mat Idris and Nadhirah, Nordin and Fatimah Zaharah, Ismail and Mariam Nabilah, Mohd Noor and Nik Nor Azeah, Nik Azman and Tasnim, Abdul Rahman (2015) Penyusuan Susu Ibu Dan Hubungan Sosial Dalam Al Quran: Satu Analisis. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON AL QURAN IN CONTEMPORARY SOCIETY, 10 - 11 October 2015, UNISZA.

Normadiah, Daud and Nadhirah, Nordin and Mariam Nabilah, Mohd Noor (2015) Kefahaman ahli akademik IPTA Kuala Terengganu terhadap konsep penyusuan susu ibu menurut perspektif Islam. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 10 (1). pp. 1-18. ISSN 2289 6325

Normadiah, Daud and Zuliza, Mohd Kusrin (2015) Penyusuan susu ibu: Prinsip,hak dan kewajipannya menurut perspektif Islam. Jurnal Pengajian Islam, 7 (1). pp. 155-173. ISSN 1823-7126

Normadiah, Daud and Zurita, Mohd.Yusoff and Nadhirah, Nordin (2015) Pandangan Fuqaha Terhadap Keharusan dan Pengharaman Bank Susu. In: Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VIII (KAIB VIII), 2-3 September 2015, UNISSA, BRUNEI DARUSSALAM.

Norsuhaily, Abu Bakar and Abdul Hakim, Abdullah and Nadhirah, Nordin (2015) Developing integrated pedagogical approaches in play pedagogy: Malaysian experiences. Asian Social Science, 11 (4). pp. 234-245. ISSN 19112017 [P]

O

Olodo Al-Shafi’i, Mohammed Muneer’deen (2015) Causative Agent(S): A Qur’anic Perspective. In: International Seminar on al - Quran in Contemporary Society, 10 - 11 October 2015, UniSZA.

Othman, Dr. Mohd Shahril and Md. Zain, Dr. Aman Daima and Ali, Prof. Madya Dr. Mohd Safri and Syed Omar, Prof. Madya Dr. Syed Hadzrullathfi (2015) Konsep diri manusia: Kajian perbandingan antara teori pemusatan insan. In: PEMIKIRAN DAN PERADABAN. Penerbit UniSZA, pp. 77-80. ISBN 978-983-9842-94-4

Othman, Dr. Mohd Shahril and Umar, Prof. Madya Ts. Dr. Roslan and Ali, Prof. Madya Dr. Mohd Safri and Syed Omar, Prof. Madya Dr. Syed Hadzrullathfi (2015) PENDEKATAN PSIKOSPIRITUAL DALAM MENANGANI ISU STRES AKIBAT BANJIR. In: BENCANA BANJIR KUPASAN PELBAGAI PERSPEKTIF. Penerbit UniSZA, pp. 143-160. ISBN 978-967-0899-14-5

R

Rahimah, Embong and Ahmad Bazli, Shafie and Mohd Taufiq, Abd. Talib and Abdul Hakim, Abdullah and Fadzli, Adam (2015) Educational Development in Egypt And Turkey: Abduh’s Integration Versus Ataturk’s Unification. In: 2nd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 8-10 June 2015, Istanbul, Turkey.

Rahimah, Embong and Azhar, Yaacob and Nik Murshidah, Nik Din and Normila, Noruddin@Che Ahmad and Nur Anis, Abdullah (2015) Module Development For Enhancing Islamic Integrated Personality Among Muslim Students At Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. In: World Islamic Social Science Congress 2015, 1-2 December 2015, PICC Putrajaya.

Rahimah, Embong and Mohamad Zaidin, Mat @ Mohamad and Rosnani, Hashim (2015) Holistic integrated curriculum and its theoretical framework: Implications for contemporary educational system. Social Sciences (Pakistan), 10 (1). pp. 31-40. ISSN 18185800

Rahimah, Embong and Mustafa, Mamat and Ado Abdu, Bichi (2015) Comparison of Classical Test Theory and Item Response Theory:A Review of Empirical Studies. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 9 (7). pp. 549-556. ISSN 1991-8178

Raja Hazirah, Raja Sulaiman and Ab. Aziz, Sulaiman and Noor Anida, Awang and Normila, Noruddin@Che Ahmad and Rahimah, Embong and Wan Ismail, Wan Abdullah and Mohd Taufiq, Abd. Talib and Nik Murshidah, Nik Din (2015) Pembangunan Modul Pemantapan Sahsiah Bersepadu Islam Bagi Mahasiswa Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. In: International Seminar on Al-Quran In Contemporary Society 2015, 10 October 2015, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Raja Hazirah, Raja Sulaiman and Muhamad Zaid, Ismail and Baioumy, Nasyaat and Rahimah, Embong and Nik Murshidah, Nik Din and Nooranida, Awang (2015) Penggunaan Buku Daftar Kosa Kata Bagi Meningkatkan Kemahiran Penulisan Bahasa Arab Standard di Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu. In: World Islamic Social Science Congress (WISSC, 2015), 1-2 December 2015, PICC Putrajaya, Malaysia.

Razali, Musa and Azarudin, Awang (2015) Historical review of issues on takfir in Malaysia. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 5 (2). pp. 1-5. ISSN 2090-4304

Rohaizan, Baru and Althulaia Hussein, Ali Abdullah (2015) توجيه القراءات القرآنية. In: International Seminar on al-Quran in Contemporary Society 2015, 10 October 2015, UNISZA.

Rohaizan, Baru and Islam Hassan, Mohammad Yaseen (2015) الاقتباس من القرآن والسنة في الشعر والنثر. In: International Conference on Langguage 2015, 10 October 2015, Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur.

Rohaizan, Baru and Islam Hassan, Mohammad Yaseen (2015) ميادين الجمل في القرآن الكريم. In: International Seminar on al-Quran in Contemporary Society 2015, 10 October 2015, UNISZA.

Roslan, Ab Rahman (2015) Kepentingan Adab Memberi Salam dan Etika Berpakaian dalam Islam. In: ICIC 20115, 6 - 7 September 2015, UNISZA.

Roslan, Ab Rahman and Nashaat Abdelaziz, Abdelqader Baioumy and Mat, Seman (2015) Usus wa tatbiqat fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah wa thaqafatiha fi al-madaris wa al-jami'at al-maliziyyah fi dau'i madkhal kulli al-lughah. Majalah Al-dad Universiti Malaya Kuala Lumpur, 1 (1). pp. 27-42. ISSN 1985-7993

Roslan, Umar and Ahmad Jazlan, Mat Jusoh and Mohd Saiful Anwar, Mohd Nawaw (2015) Pencerapan Anak Bulan Menggunakan Optik Dan Radio. In: International Seminar on al - Quran in Contemporary Society, 10 - 11 October 2015, UNISZA.

S

Said Saidi, Muda and Fatmawati, Mohamed Ismail and Mohamad Zaidin, Mohamad and Mustafa, Che Omar (2015) Parents role in cultivating religious practices among Muslim students. The Social Sciences, 10 (3). pp. 306-311. ISSN 1818-5800

Salleh, Prof. Madya Dr. Siti Fatimah (2015) Pengeluaran hukum fikah semasa berasaskan perubahan sosial. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-0899-13-8

Sharifah Norshah Bani, Syed Bidin and Ahmed S.A., Al-Qodsi (2015) Manifestasi karamah insaniah dan ciri-ciri keistimewaannya dalam al-Quran al-Karim. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 1 (11). pp. 90-120. ISSN 2289 - 6325

Shekarma, Abdullah and Che Radiah, Mezah and Ab. Halim, Mohamad and Kamarul Shukri, Mat Teh (2015) Penguasaan frasa al-idhāfah (aneksi) dalam kalangan pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 9 (1). pp. 101-139. ISSN 1985-7667

Siti Aishah, Maliki and Rahimah, Embong and Berhanundin, Abdullah (2015) Integrating Essentials Of Islamic Law (Maqasid Syariah) As Underlying Foundations Of Value-Laden Education. In: Proceedings of ICIC2015 – International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, 1-2 December 2015, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Siti Fatimah, Salleh and Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi (2015) Dhawabit al-Bina' fi al-Fiqh al-Islamiyy. Journal of Fatwa Management and Research, 5 (1). pp. 203-240. ISSN 2232-1047

Syed Husin, Dr. Syh Noorul Madihah and Syed Omar, Syed Mohd Hafiz and Daud, Prof. Madya Dr. Normadiah (2015) Tuntutan beridah dan berihdad dalam kalangan wanita bekerjaya. In: Isu-isu Fiqh Kontemporari. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-0899-07-7

Syh Noorul Madihah, Syed Husin and Raihanah, Azahari and Asmak, Ab Rahman (2015) Gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat melayu menurut perspektif syarak. In: Minggu Terbuka Akademik (MiTA 2015), 20 - 22 April 2015, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

T

Tahir, Abdurrahman and Abubakar Abdul hakim, Abdullah and kabara Auwal, Halabi (2015) The historical contributions of Islamic civilization in medical and applied sciences: A survey from the Muslims product. E-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization, 2 (1). pp. 38-47. ISSN 2289-6759

Tahir Abdulrahman, Abubakar and Abdul Hakim, Abdullah (2015) Western Educational System-Confusion And The Islamic System Of Education: An Analysis On The Implication Of Educational Dualism In Nigeria And Malaysia. In: The 3rd Global Summit on Education GSE 2015, 3 September 2015, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tahir Abdulrahman, Abubakar and Abdul Hakim, Abdullah and Adamu, Zakiyu Ubale and Amina, Muhammad Sani (2015) The effectiveness of the philosophy of an islamic University: A special reference from the Universiti Sultan Zainal Abidin in Malaysia and Al-Qalam University Katsina in Nigeria. Journal Of Humanities And Social Science, 20 (10). pp. 22-31. ISSN 2279-0845

Tahir Abdulrahman, Abubakar and Abdul Hakim, Abdullah and Shehu Garki, Ado (2015) Relevance and challenges of Islamic University: Al-Qalam University, Katsina as a model. International Journal of Social Science and Humanities Research, 3 (2). pp. 409-414. ISSN 2348-3156

Tengku Muda, Dr. Tengku Fatimah Muliana (2015) Non-Maintenance as Silent Abuse and an Infliction of Harm in Marital Life: A Discourse. In: IMPLEMENTING ISLAMIC VALUES IN SOCIETY. Universiti Sains Islam Malaysia, pp. 187-205. ISBN 9789674402273

W

Wan Khairuldin, Prof. Madya Dr. Wan Mohd Khairul Firdau (2015) Kedudukan hadith dalam kaedah pengumpulan data. In: SALAH FAHAM TERHADAP SUNNAH ISU DAN PENYELESAIAN. Universiti Malaya, pp. 311-320. ISBN 978-967-5534-44-7

Wan Mohd Khairul Firdaus, Wan Khairuldin (2015) Kriteria penyelidik muslim berasaskan kriteria kelayakan mufti. Journal of Fatwa Management and Research, 5 (2). pp. 27-54. ISSN 2232-1047

Y

Yuslaini, Yunus and Kamarul Shukri, Mat Teh (2015) Pentaksiran pembelajaran dan implikasi. Minda Pendidik, 3 (1). pp. 29-38. ISSN 2289-2532

Yuslaini, Yunus and Kamarul Shukri, Mat Teh (2015) Pentaksiran untuk pembelajaran: Satu tinjauan awal. UNSPECIFIED, pp. 81-94.

Yusoff, Prof. Madya Dr. Zawawi and Engku Alwi, Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki (2015) Manhaj Kesufian Tok Ku Paloh. Penerbit Unisza, Kuala Terengganu. ISBN 978-967-0899-02-2

Z

Zuraidah Juliana, Mohamad Yusoff and Siti Noor, Ismail and Yahya, Don (2015) Pengaruh kepimpinan distributif terhadap persekitaran sekolah. The Asean Journal of Knowledge Contribution, 4 (4). pp. 9-19. ISSN 2286-828X

Zurita, Mohd Yusoff and Hasanulddin, Mohd and Engku Ibrahim, Engku Wok Zin (2015) Tok Pulau Manis: Pioneer of Fiqh writings in the Malay Peninsular. Asian Social Science, 11 (1). pp. 84-90. ISSN 19112017 [P]

This list was generated on Mon Oct 2 05:31:30 2023 +08.