Items where Division is "Faculty of Islamic Contemporary Studies" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | H | I | M | N | O | R | S | T | Z
Number of items: 49.

A

Abdul Hakim, Abdullah (2012) From the idea of Islamic literature by Sayyid Qutb to the concept, rationale and features of Islamic literature. Society of business and social sciences journal. pp. 23-29. ISSN 2047- 6485

Abdul Rauf, Siti Hajar and Abdul Rauf, Maimunah (2012) Keberkesanan Program Skim Latihan Graduan bagi Mengurangkan Kadar Pengangguran Dalam Kalangan Siswazah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari nKeluaran 5, Julai 2012, 5. pp. 3-12. ISSN 1985-7667

Abdullah, Berhanundin and Omar, Najmiah and Mohd. Yusoff, Zurita and Abdullah, Zainab (2012) Sejarah Penulisan Jawi di Terengganu sebelum 1957. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Keluaran 5, Julai 2012, 5 (2). pp. 13-25. ISSN 2289-6325

Abdullah, Prof. Dr. Idris and Salleh, Dr. Abdul Wahid and Ab. Halim, Prof. Madya Dr. Zulazhan (2012) Balaghah Dan Peranannya Dalam Pembentukan Keupayaan Bahasa Arab. Pustaka Darul Bayan. ISBN 978-967043593-2-4

Adnan, Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin and Wan Chik, Prof. Madya Dr. Wan Mohd Yusof (2012) Sukuk di Malaysia: Struktur, Penilaian dan Cabaran. In: Sukuk di Malaysia: Struktur, Penilaian dan Cabaran. Dewan Bahasa Pustaka (2012).

Ahmad Farid, Ibrahim (2012) PENILAIAN SEMULA TERJEMAHAN MAKNA AYAT -AYAT KAWNIYYAT: SATU KAJIAN CONTOH TERHADAP AYAT-AYAT AL-QURAN MENGENAI PENCIPTAAN HAIWAN. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON AL-QURAN IN CONTEMPORARY SOCIETY ( SQ 2012), 01-02 December 2012, PERMAI HOTEL KUALA TERENGGANU.

Akila, Mamat and Aminudin, Basir @ Ahmad (2012) Dakwah kepada masyarakat bukan Islam menerusi interaksi. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari nKeluaran 5, Julai 2012. ISSN 1985-7667

Ali, Nooraihan and HJ Ab Rahman, Asyraf (2012) From Quranic literary studies to socio-religious commitment: Sayyid Qutb's socio-political orientation. International Journal of Humanities and Social Science 2: 15, 2 (15). pp. 291-295. ISSN 2220-8488

Ali, Nooraihan and HJ Ab Rahman, Asyraf (2012) The Influence of Maududi and Jamaat Islami on Sayyid Qutb's Writings. World Journal Of Islamic History and Civilization 2:4. pp. 232-236. ISSN 2225-0883

Aman Daima, Md. Zain (2012) Perbandingan pemakaian dastar dalam agama Sikh dengan serban dalam agama Islam. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari nkeluaran 5, Julai 2012. ISSN 1985-7667

Asyraf, Ab Rahman and Wan Ibrahim, Wan Ahmad and Fadzli, Adam (2012) Hassan al-Banna and the Ikhwan al-Muslimun: how they influence Sayyid Qutb's socio-political writings. Advance in natural and applied science. pp. 1268-1271. ISSN 1995-0772

B

Baru, Prof. Madya Dr. Rohaizan (2012) Wacana percanggahan hadith. Penerbit UniSZA. ISBN 9789839842494

Berhanundin, Abdullah and Najmiah, Omar and Zurita, Mohd.Yusoff and Zainab, Abdullah (2012) Sejarah penulisan jawi di Terengganu sebelum 1957. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari keluaran 5, Julai 2012, 5 (2). pp. 13-25. ISSN 2289-6325

C

Che Anuar, Nurfarahain (2012) Literatur dan Kajian Tentang Gender di Malaysia sejak 1980 hingga Dekad 2000an. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari nKeluaran 5, Julai 2012, 5. pp. 27-35. ISSN 1985-7667

D

Daud, Normadiah and Mohd Kusrin, Zuliza and Hanin Hamjah, Salasiah and Fakhri Omar, Anwar (2012) Penyusuan Dan Bank Susu Menurut Islam. Jurnal Islamiyyat Fakulti Pengajian Islam, UKM. pp. 107-118.

F

Fadhilah, Ahmad and Ahmad Nazari, Mohd Rose and Suhailan, Safei and Elissa Nadia, Madi (2012) The Development of Enhanced Analytic Hierarchical Process. In: 1st Taibah University International Conference on Computing and Information Technology, 01 January 1970, Saudi Arabia.

H

Hasanulddin, Mohd (2012) Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Rahim Bukit Bayas Dan kitabnya risalah fi Bayan Hukm Al-Bay? Wa Al-Riba: satu sorotan. Jurnal Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. pp. 255-270. ISSN 0128-6730

Hasanulddin, Mohd and Zurita, Mohd.Yusoff (2012) Sumber-sumber Penghujahan Shaykh Abdul Kadir bin Abdul Rahim Bukit Bayas Dalam Kitab Risalah Fi Bayan Hukm al-Bay' wa al-Riba. In: International seminar On Al-Quran In Contemporary Society.

I

Ibrahim, Prof. Dr. Basri and Baru, Prof. Madya Dr. Rohaizan (2012) Menjawab tuduhan paderi kristian terhadap Al-Quran. AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD. ISBN 9789670267692

Ismail, Dr. Mohd Sani (2012) Web Madoh ke Sekolah : Kes Suku Kaum Temiar di Kelantan. In: Pendidikan dan Orang Asli dalam Arus Perdana. PENERBIT UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN KUALA TERENGGANU 2012, pp. 113-123. ISBN 978-983-9842-53-1

Izah, Mohd Tahir and Norizan, Abdul Ghani and Engku Suhaimi, Engku Atek and Zulkifli, A. Manaf (2012) Effective supervision from research students' perspective. International journal of education. pp. 211-222. ISSN 1948-5476

M

Mamat, Akila and Basir @ Ahmad, Aminudin (2012) Dakwah kepada Masyarakat Bukan Islam Menerusi Interaksi. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari nKeluaran 5, Julai 2012, 6. ISSN 1985-7667

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri and Mohmad Rouyan, Prof. Madya Dr. Nurazan and Ab. Halim, Prof. Madya Dr. Zulazhan and Nasir, Mohd Shahrizal (2012) Dinamika Pendidikan Bahasa Arab: Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). ISBN 978-983-9842-56-2

Md. Zain, Aman Daima (2012) Perbandingan Pemakaian Dastar dalam Agama Sikh dengan Serban dalam Agama Islam. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari nKeluaran 5, Julai 2012. ISSN 1985-7667

Mohd, Hasanulddin and Ali, Abdul Karim (2012) Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Rahim Bukit Bayas Dan kitabnya risalah fi Bayan Hukm Al-Bay? Wa Al-Riba: satu sorotan. Jurnal Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. pp. 255-270. ISSN 0128-6730

Mohd Borhanuddin, Zakaria and Juairiah, Hasan (2012) Pemilikan harta mengikut pandangan fuqaha. Jurnal Pengurusan Jawhar. pp. 1-43. ISSN 1985-2010

Mohd Borhanuddin, Zakaria and Junaidah, Ibrahim and Juairiah, Hasan (2012) Keadilan dalam undang-undang pusaka Islam. Jurnal pengurusan jawhar, 1 (6). pp. 1-17. ISSN 1985-2010

Mohd Tahir, Izah and Abdul Ghani, Norizan and Engku Atek, Engku Suhaimi and A. Manaf, Zulkifli (2012) Effective Supervision From Research Students' Perspective. International Journal of Education, 4 (2). pp. 211-222. ISSN 1948-5476

Muhammad Rashidi, Wahab and Syed Hadzrullathfi, Syed Omar (2012) Takwilan nas-nas mutashabihat dalam kalangan salaf. The global journal al-Thaqafah, Kolej Islam Darul Ridhuan, Malaysia, 2 (2). pp. 77-85. ISSN 2232-0474

Musa, Razali and Syed Omar, Syed Hadzrullathfi and Engku Wok Zin, Engku Ibrahim (2012) Unsur-unsur Pemikiran Takfir dalam Jamaah al Takfir wa al-Hijrah dan Kesannya di Malaysia. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Keluaran 5, Julai 2012, 5 (1). pp. 45-51. ISSN 1985-7667

N

Nooraihan, Ali and Asyraf, Ab Rahman (2012) From Quranic literary studies to socio-religious commitment: Sayyid Qutb's socio-political orientation. International Journal of Humanities and Social Science 2: 15. pp. 291-295. ISSN 2220-8488

Norizan, Abdul Ghani and Che Siti Noradliza, Mahmud (2012) Social support and well-being of the children of prisoners. Advances in Natural and Applied Sciences (SCOPUS). pp. 357-364. ISSN 19950772

Normadiah, Daud and Zuliza, Mohd Kusrin and Salasiah, Hanin (2012) Penyusuan dan bank susu menurut Islam. Jurnal Islamiyyat Fakulti Pengajian Islam, UKM. pp. 107-118.

Nurfarahin, Che Anuar (2012) Literatur dan kajian tentang gender di Malaysia sejak 1980 hingga dekad 2000an. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari nKeluaran 5, Julai 2012. pp. 27-35. ISSN 1985-7667

O

Othman, Mohd Shahril (2012) The Formation Of Stress Management Module Via Liver Conscious Concept In Handling Work Stress Among Teachers. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development,, 1 (2). pp. 134-143. ISSN 2226-6348

R

Roslan, Ab Rahman and Mohd Bakhit, Ali (2012) Keindahan balaghah isti'arah dalam al-qur'an: analisis beberapa ayat dalam surah al-baqarah. Al-Basirah, 1 (2). pp. 70-90. ISSN 2232-0423

Roslida, Abdul Razak and Mohd Shahril, Othman (2012) Enterpreneurial orientation without stress as a 'tonic' in magnifying the Malaysia small and medium enterprise productivity: atheoretical perspective. International journal of academic in business and social sciences. pp. 163-180. ISSN 2222-6990

Rosmalizawati, Abd. Rashid and Nor Hidayah, Abu Bakar (2012) Analisa terhadap kritikan orientalis tentang terjemahan istilah Qiraat dalam al-Quran menurut Abdullah Yusof alinkritikan orientalis tentang terjemahan istilah Qiraat dalam al-Qurann menurut Abdullah Yusof Ali. Jurnal Pendidikan & Penyelidikan Qiraatnnpublished by Pusat Pembangunan Penyelidikan, Kolej Universiti IslamnAntarabangsa Selangor (KUIS).

S

Siti Hajar, Abdul Rauf (2012) Keberkesanan program skim latihan graduan bagi mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan siswazah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari nKeluaran 5, Julai 2012. pp. 3-12. ISSN 1985-7667

Syed Hadzrullathfi, Syed Omar (2012) The ritual practices of the naqshbandiyya-kh lidiyya order in contemporary malaysia. Humanities and social sciences review. pp. 149-157. ISSN 2165-6258

Syed Hadzrullathfi, Syed Omar and Mohd Shahril, Othman (2012) The ritual practices of the naqshbandiyya-khalidiyya order in contemporary Malaysia. Humanities and Social Sciences Review, International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Vol 1, No 3. 2012. pp. 149-157. ISSN 2165-6258

Syed Hadzrullathfi, Syed Omar and Rohaizan, Baru and Wan Mohd Yusof, Wan Chik and Engku Ibrahim, Engku Wok Zin (2012) Pendokumentasian Karya Ulama Terengganu Abad Ke 19 Dalam Memartabatkan Pengajian al-Quran Di Terengganu. In: Seminar Al-Quran Peringkat Antaranbangsa, Disember 2012, 20 August 2012, UniSZA.

Syed Omar, Syed Hadzrullathfi and Othman, Mohd Shahril (2012) The ritual practices of the naqshbandiyya-kh lidiyya order in contemporary Malaysia. Humanities and Social Sciences Review, 1 (3). pp. 149-157. ISSN 2165-6258

T

Tengku Fatimah Muliana, Tengku Muda and Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi (2012) Care And protection against child abuse: with special reference to Malaysia child act 2001. ASIAN SOCIAL SCIENCE nISSN 1911-2017 (Print) ISSN 1911-2025 (Online). pp. 202-208. ISSN 1911-2025

Tengku Muda, Tengku Fatimah Muliana and Engku Alwi, Engku Ahmad Zaki (2012) Care And Protection Against Child Abuse: With Special Reference To Malaysia Child Act 2001. ASIAN SOCIAL SCIENCE nISSN 1911-2017 (Print) ISSN 1911-2025 (Online), 8 (1). pp. 202-208. ISSN 1911-2025 [P]

Z

Zakaria, Mohd Borhanuddin and Hasan, Juairiah (2012) Pemilikan Harta Mengikut Pandangan Fuqaha. Jurnal Pengurusan Jawhar, 1 (6). pp. 1-43. ISSN 1985-2010

Zakaria, Mohd Borhanuddin and Ibrahim, Ahmad Farid (2012) Pemilikan harta tak alih 'aqar melalui tahjir mengikut pandangan fuqaha'. JAWHAR, JAKIM.

Zakaria, Mohd Borhanuddin and Ibrahim, Junaidah and Hasan, Juairiah (2012) Keadilan Dalam Undang-Undang Pusaka Islam. Jurnal Pengurusan Jawhar, 1 (6). pp. 1-17. ISSN 1985-2010

Zurita, Mohd.Yusoff and Hasanulddin, Mohd (2012) METODE PENULISAN AYAT-AYAT AL-QURAN DALAM KITAB AL-KIFAYAH KARANGAN SHAYKH 'ABD AL-MALIK IBN ABDULLAH. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON AL-QURAN IN CONTEMPORARY SOCIETY, 01-02 December 2012, UniSZA.

This list was generated on Tue Oct 3 02:33:44 2023 +08.