Items where Division is "Faculty of Islamic Contemporary Studies" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | H | I | J | M | N | O | R | S | T | W
Number of items: 49.

A

Ab. Wahab, Abdillah Hisham and Mohd Razali, Dr. Mohd A' Tarahim and Mat Idris, Dr. Mohd Faiz Hakimi (2011) Pemakaian Hadith Syeih Nik Mat echik Fatani Di dalam Kitabnya Wisyah al-Afrahg Wa Isbah al-Falah. In: TAKHRIJ HADITH DI NUSANTARA KEPERLUAN MASA KINI. Jabatan al-Quran Dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, p. 299. ISBN 9789675534096

Abdelqader Baioumy, Prof. Madya Dr. Nashaat Abdelaziz (2011) اللغة العربية للمستوى المتوسط 1. The Egyptian-Kazakhstan Islamic University.. ISBN 978-601-7071-16-5

Abdelqader Baioumy, Prof. Madya Dr. Nashaat Abdelaziz (2011) 3 اللغة العربية للمستوى المتوسط. The Egyptian-Kazakhstan Islamic University. ISBN 978-601-7071-18-9

Ahmad Farid, Ibrahim (2011) QISAS SEBAGAI SATU JALAN PENYELESAIAN BERHUBUNG ISU SIMBAHAN ASID. In: SEMINAR PERUNDANGAN ISLAM DALAM MASYARAKAT KONTEMPORARI ISLAC 2011, 18 - 19 November 2011, UNISZA-DEWAN ALMUKTAFI BILLAH SHAH.

Ali, Nooraihan and Hj. Ab. Rahman, Asyraf and Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Mohamad, Mohd Yusoff (2011) From Religious Realism to Social Criticism: Sayyid Qutb's Approach in Fi Zilali Quran. From Religious Realism to Social Criticism: Sayyid Qutb's Approach in Fi Zilali Quran, 1 (8). pp. 258-263.

Aman Daima, Md. Zain (2011) Implementation of panch Kekaar and khalsa in sikh society In Kelantan, Malaysia. International journal of business of social science, Vol 2, No 8, May 2011. pp. 276-282. ISSN 2219-1933(PrintP,2219-6021(online)

B

Baru, Rohaizan and Abd. Rashid, Rosmalizawati (2011) The Reconciliation Approach in Resolving Contradictory Prophetic Tradition. International Journal of Business and Social Science, 2 (3). pp. 227-232. ISSN 2348 -2354

Basri, Ibrahim and Wan Mohd Yusof, Wan Chik (2011) Maqasid Shariyyah according to al-Qaradawi in the book al-Halal Wa Al-Haram Fi al-Islam. International Journal Of Business and Social Science, Vol. 2. No 1 : Centre for Promoting Ideas, USA. Januari 2011.

E

Engku Ali, Engku Muhammad Tajuddin (2011) Kelemahan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) dan enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam Negeri dalam Menangani Keperluan Pengangkatan. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 5. pp. 27-40. ISSN 1985-7667

Engku Muhammad Tajuddin, Engku Ali (2011) Kelemahan akta pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) dan enakmen pentadbiran undang-undang keluarga Islam negeri dalam menangani keperluan pengangkatan. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari. pp. 27-40. ISSN 1985-7667

H

HANIF, MD LATEH @ JUNID and Izziah Suryani, Mat Resad @ Arshad and Ermy Azziaty, Rozal (2011) Sejarah Perkembangan Undang-undang Islam di Johor. In: Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV, 25 November 2011, Hotel Renaissance, Kota Bharu, Kelantan.

Hanif, Md Lateh @ Junid and Noor Inayah, Yaakub and Wan Kamal, Mujani and Wan Mohd Hirwani, Wan Hussain (2011) A note on mamluk historians' description of plagues in Egypt. Middle-east journal of scientific research, 7 (7). pp. 108-111. ISSN 1990-9233

Hasanulddin, Mohd (2011) Sumbangan Kitab Risalah Fi Bayani Hukmi Al-Bai?I Wan Al-Riba Karangan Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Rahim Bukit Bayas terhadap Koleksi Fiqh Melayu. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari. 03-12. ISSN 1985-7667

Hasanuldin, Mohd (2011) Pendekatan al-tafa?ul menurut islam serta penggunaannya dalam kitab-kitab fiqh. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari. pp. 83-92. ISSN 1985-7667

Hashim, Jamalluddin (2011) Isu-isu fiqh yang tidak muktamad menurut mazhab shafi'i dalam kitab al-sirat al-mustaqim karya Shaykh Nur al-din al-raniri. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 1 (1). ISSN 1985-7667

Hashim, Prof. Madya Dr. Jamalluddin (2011) Pemakaian Hadith- Hadith Dalam Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim Karangan Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri. In: Takhrij Hadith Di Nusantara. Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, pp. 279-298. ISBN 978-967-5534-09-6

I

Ibrahim, Basri and Wan Chik, Wan Mohd Yusof (2011) Maqasid Shariyyah According to al-Qaradawi in The Book Al-Halal Wa Al-Haram Fi al-Islam. International Journal Of Business and Social Science, Vol. 2. No 1 : Centre for Promoting Ideas, USA. Januari 2011, 2 (1). pp. 238-254.

J

Jamalluddin, Hashim (2011) Isu-isu fiqh yang tidak muktamad menurut mazhab shafi'i dalam kitab al-sirat al-mustaqim karya Shaykh Nur al-din al-raniri. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari, 1. p. 1. ISSN 1985-7667

M

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2011) Penyediaan Tesis PhD: Satu Refleksi Kendiri. In: Perkongsian Pengalaman Alumni Fakulti Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, pp. 89-106. ISBN 978-983-2267-32-4

Md Lateh @ Junid, Hanif and Yaakub, Noor Inayah and Mujani, Wan Kamal and Wan Hussain, Wan Mohd Hirwani (2011) A Note on Mamluk Historians' Description of Plagues in Egypt. Middle-East Journal of Scientific Research, 7 (7). pp. 108-111. ISSN 1990-9233

Md. Zain, Aman Daima and Syed Omar, Syed Hadzrullathfi and Othman, Mohd Shahril and Mohamed, Hasan Al-Banna (2011) Implementation of Panch Kekaar And Khalsa In Sikh Society In Kelantan, Malaysia. International Journal of Business of Social Science, Vol 2, No 8, May 2011, 2 (8). pp. 276-282. ISSN 2219-1933(PrintP,2219-6021(online)

Mohd, Hasanulddin and Mohd. Yusoff, Zurita and Mat Yusoff, Norhafizah (2011) Sumbangan Kitab Risalah Fi Bayani Hukmi Al-Bai’i Wa Al-Riba Karangan Shaykh Abdul Qadir bin Abdul Rahim Bukit Bayas Kepada Koleksi Fiqh Melayu. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 4. pp. 3-12. ISSN 1985-7667

Mohd Shahril, Othman and Asmawati, Desa (2011) Pembentukan modul pengurusan tekanan pelajar dalam rangka memantapkan modal insan. Jurnal persatuan kaunselor Pendidikan Malaysia Jld. 1. pp. 10-20. ISSN 2232-0067

N

Nadhirah, Nordin (2011) Isu-Isu syariah dalam kontrak derivatif: satu sorotan Literatur. Jurnal Syariah, UM. pp. 163-186. ISSN 0128-6730.

Nik Murshidah, Nik Din (2011) Penerapan aspek budaya,bahasa dan pendidikan terhadap buku teks bahasa Arab dalam program J-Qaf. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari. pp. 24-41. ISSN 1985-7667

Nooraihan, Ali (2011) From religious realism to social criticism: Sayyid Qutb's approach in Fi Zilali Quran. Journal of humanities and social science, Vol 1, No 8, July 2011. pp. 258-263.

Nooraihan, Ali and Asyraff, Ab Rahman and Wan Ibrahim, Wan Ahmad (2011) Fi zila al-Quran: Sayyid Qutb's Contemporary Commentary on The Quran. International journal of business and social science, Vol. 2. No 12, July 2011. pp. 281-288.

Nordin, Nadhirah and Ab Rahman, Asmak (2011) Isu-Isu Syariah dalam Kontrak Derivatif: Satu Sorotan Literatur. Jurnal Syariah, UM, 19 (2). pp. 163-186. ISSN 0128-6730.

O

Othman, Mohd Shahril and Desa, Asmawati (2011) Pembentukan Modul Pengurusan Tekanan Pelajar Dalam Rangka Memantapkan Modal Insan. Jurnal Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia Jld. 1, 1 (1). pp. 10-20. ISSN 2232-0067

R

Rohaizan, Baru and Fauzilah, Salleh and Wan Fajrulhisyam, Wan Abdullah and Jamalluddin, Hashim (2011) Congregation perception towards the roles and responsibilities of the mosque Imams in Terengganu Malaysia. Asian Social Science, 7 (12). pp. 258-264. ISSN 1911-2017

Rohaizan, Baru and Rosmalizawati, Abd. Rashid (2011) The reconciliation approach in resolving contradictory prophetic tradition. International Journal of Business and Social Science, 2 (3). pp. 227-232. ISSN 227-232

Roslan, Ab Rahman and Idris, Abdullah (2011) Isti'arah al-Qur'an dalam Juzuk Pertama: Suatu Pandangan Ulama Balaghah. In: Seminar Nadwah Ulama Nusantara (NUN IV) 2011 UKM, 25 November 2011, Hotel Renaissance Kota Bharu, Kelantan.

S

Salleh, Siti Fatimah (2011) Muslimah dan masjid dari perspektif aktiviti ibadah. MUSLIMAH DAN MASJID DARI PERSPEKTIF AKTIVITI IBADAH, 1 (1). pp. 71-81. ISSN 1985-7667

Salleh, Siti Fatimah and Muda, Mohd Zulkifli (2011) Perbezaan qiraat mutawatirah dan aplikasinya dalam ayat-ayat munakahat. JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI, 4 (1). pp. 13-36. ISSN 1985-7667

Sharifah Norshah Bani, Syed Bidin (2011) Ayat-ayat al-Quran sebagai terapi kerasukan jin : analisis dari ayat-ayat ruqyah Syar`Iyyah. International Journal on quranic reseacrh. pp. 107-138. ISSN 2180-4893

Sharifah Norshah Bani, Syed Bidin (2011) Ayat-ayat al-quran sebagai terapi kerasukan jin: analisis dari ayat ruqyah syariyyah. International journal on quranic research, 1 (1). pp. 107-138. ISSN 2180-4893

Sharifah Norshah Bani, Syed Bidin and Nor Salimah, Abu Mansor and Zulkifli, A. Manaf (2011) Pelaksanaan Manhaj Rasulullah dalam pengajaran dan pembelajaran kelas al-Quran bagi golongan dewasa. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari. pp. 53-70. ISSN 1985-7667

Siti Fatimah, Salleh (2011) Muslimah dan masjid dari perspektif aktiviti ibadah. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari, 1 (1). pp. 71-81. ISSN 1985-7667

Siti Fatimah, Salleh (2011) Perbezaan qiraat mutawatirah dan aplikasinya dalam ayat-ayat munakahat. Jurnal islam dan masyarakat kontemporari, 4 (1). pp. 13-36. ISSN 1985-7667

Syed Bidin, Sharifah Norshah Bani (2011) Ayat-ayat al-Quran sebagai terapi kerasukan jin : analisis dari ayat-ayat ruqyah Syar`Iyyah. INTERNATIONAL JOURNAL ON QURANIC RESEACRH. pp. 107-138. ISSN 2180-4893

Syed Bidin, Sharifah Norshah Bani and Abu Mansor, Nor Salimah and A. Manaf, Zulkifli (2011) Pelaksanaan Manhaj Rasulullah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Al-Quran Bagi Golongan Dewasa. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 1 (1). pp. 53-70. ISSN 1985-7667

Syed Husin, SYH Noorul Madihah and Tengku Muda, Tengku Fatimah Muliana (2011) Konflik Antara Hak Wali Mujbir di Bawah Hukum Syarak dan Peruntukan Had Umur Minimum Perkahwinan. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. pp. 7-16. ISSN 1985-7667

Syed Mohd Hafiz, Syed Omar (2011) Arabic(nanti edit). Jurnal Islam & Masyarakat Kontemporari, FKI, UniSZA. pp. 103-123. ISSN 1985-7667

Syed Omar, Syed Mohd Hafiz (2011) الممسوخون في القرآن الكريم: صفاتهم والعبر من قصصهم. Jurnal Islam & Masyarakat Kontemporari, FKI, UniSZA, 5 (1). pp. 103-123. ISSN 1985-7667

Syh Noorul Madihah, Syed Husin and Tengku Fatimah Muliana, Tengku Muda (2011) Konflik antara hak wali mujbir di bawah hukum syarak dan peruntukan had umur minimum perkahwinan. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari. pp. 7-16. ISSN 1985-7667

T

Tengku Fatimah Muliana, Tengku Muda and Najmiah, Omar and Siti Khatijah, Ismail (2011) Penggunaan DNA bagi penentuan nasab al-Walad Li al- Firasy dalam peruntukan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari, 1 (1). pp. 17-21. ISSN 2289-6325

Tengku Muda, Tengku Fatimah Muliana and Omar, Najmiah and Ismail, Siti Khatijah (2011) Penggunaan DNA Bagi Penentuan Nasab al-Walad Li al- Firasy dalam Peruntukan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 1 (1). pp. 17-21. ISSN 2289-6325

W

Wan Khairuldin, Prof. Madya Dr. Wan Mohd Khairul Firdaus and Wan Mokhtar, Dr. Wan Khairul Aiman (2011) Sumbangan khazanah fathaniyah terhadap pengumpulan dan penulisan kitab-kitab hadith jawi nusantara. In: SUNNAH NABI Realiti dan Cabaran Semasa. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pp. 225-232. ISBN 978-967-5534-14-0

Wan Mohd Yusof, Wan Chik (2011) Dawabit al-tamwil bi al-Musharakah. In: Seminar Islam dan Masyarakat Kontemporari,UNiSZA. 18 Julai 2011, 01 January 1970.

This list was generated on Fri Jul 19 19:12:40 2024 +08.