Items where Division is "Faculty of Islamic Contemporary Studies" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | E | H | I | K | M | N | R | S | W
Number of items: 23.

D

Daud, Normadiah and Salleh, Siti Fatimah (2010) Konsep dan Perlaksanaan Cukai Kharaj Dalam Ekonomi Islam. JURNAL PENGAJIAN ISLAM / JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES, 1 (4). pp. 51-69. ISSN 1823-7126

E

Engku Fadzli Hasan, Syed Abdullah (2010) A Semantic Approach to Text-based Image Retrieval Using a Lexical Ontology. In: International Conference on Kansei Engineering and Emotional Research, 2-4 March 2010, Paris, France.

H

HANIF, MD LATEH @ JUNID (2010) Sejarah Ketenteraan Laut Islam Era c Abbasi. In: IKRAB International Seminar on Malaysia-West Asian Civilization and Culture, 20 September 2010, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hanif, Md Lateh @ Junid (2010) Pengaruh Arab Islam dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor (1312H/1895M). In: KOLOKIUM SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM UKM, 28 December 2010, Universiti Kebangsaan Malaysia.

I

Ibrahim, Ahmad Farid and Daud, Khiral Anuar (2010) Diskusi undang-undang dan kanak-kanak di Malaysia. In: DISKUSI UNDANG-UNDANG DAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA. INSTITUT SOSIAL MALAYSIA, pp. 69-84. ISBN ISBN 978-967-5472-091

K

Kamarul Shukri, Mat Teh (2010) Hubungan status sosioekonomi dengan strategi pembelajaran bahasa Arab. Journal of Educational Research, 30 (1). pp. 41-61. ISSN 01265261

M

Mat @ Mohamad, Mohamad Zaidin and Syed Ab. Rahman, Syed Mohd Azmi and Ali, Mohd Safri and Syed Omar, Syed Hazrullathfi (2010) The negative impact of religious pluralism on the Islamic society in Malaysia. The Social Sciences of Medwell Journals, 9 (3). pp. 153-156. ISSN 1818-5800

Mat Teh, Kamarul Shukri (2010) Hubungan status sosioekonomi dengan strategi pembelajaran bahasa Arab. Journal of Educational Research, 30 (1). pp. 41-61. ISSN 01265261

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2010) Penggunaan strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan tahap pencapaian Bahasa Arab Komunikasi. In: Pancadimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa: Trend Dan Amalan. Penerbit Universiti Sains Malaysia, pp. 128-144. ISBN 978-983-861-492-4

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2010) Perkembangan Awal Nahu Arab. Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 978-983-46-0407-3

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2010) Strategi Pembelajaran Bahasa. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-983-10-0492-0

Mohamad Zaidin, Mat @ Mohamad (2010) The negative impact of religious pluralism on the islamic society in Malaysia. The social sciences of medwell journals. pp. 153-156. ISSN 1818-5800

Mohamad Zaidin, Mat@Mohamad and Syed Mohd Azmi, Syed Ab. Rahman and Mohd Safri, Ali (2010) The negative impact of religious pluralism on the islamic society in Malaysia. The Social Sciences Of Medwell Journals. pp. 153-156. ISSN 1818-5800

N

NASHAAT ABDELAZIZ ABDELQADER, BAIOUMY (2010) العوامل النفسمعرفية المؤثرة في تعليم وتعلم اللغات الأجنبية. In: The International Scientific and Practical Conference, 2010,, 20 January 2010, Universiti Abaya, Almaty, Kazakhstan.

R

Rohaizan, Baru (2010) Nikah al-Mut'ah min Manzor Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah wa al-Syi'ah al-Imamiyyah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 3 (1). pp. 51-76. ISSN 2289-6325

S

Salleh, Prof. Madya Dr. Siti Fatimah and Syed Husin, Dr. Syh Noorul Madihah (2010) Etika Pemburuhan Kanak-kanak Menurut Syara'. In: KOMPILASI KAJIAN KANAK-KANAK DAN REMAJA DI MALAYSIA. INSTITUT SOSIAL MALAYSIA, pp. 101-112.

Salleh, Prof. Madya Dr. Siti Fatimah and Syed Husin, Dr. Syh Noorul Madihah (2010) Etika pemburuhan kanak-kanak menurut syarak. In: ETIKA PEMBURUHAN KANAK-KANAK MENURUT SYARAK. INSTITUT SOSIAL MALAYSIA, pp. 101-112. ISBN ISBN 978-967-5472-10-7

Syed Hadzrullathfi, Syed Omar and Engku Ibrahim, Engku Wok Zin and Rohaizan, Baru (2010) Perbandingan Amalan Dhikr Ism al-DhAt Menurut al-Qushayri dan al-Ghazali. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 3 (1). pp. 33-49. ISSN 2289-6325

Syed Husin, Dr. Syh Noorul Madihah and Salleh, Prof. Madya Dr. Siti Fatimah (2010) Pengetahuan Kanak-kanak Seawal Usia Baligh tentang Ilmu Fardhu Ain: Kajian di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Menenga. In: KOMPILASI KAJIAN KANAK-KANAK DAN REMAJA DI MALAYSIA. INSTITUT SOSIAL MALAYSIA, pp. 39-60. ISBN 978-967-5472-10-7

Syed Husin, Syh Noorul Madihah and Azahari, Raihanah (2010) Pendekatan Islam dalam memelihara Maslahah Wanita Selepas Kematian Suami. Jurnal Syariah, 18 (3). pp. 479-505. ISSN 0128-6730

Syed Omar, Syed Hadzrullathfi and Engku Wok Zin, Engku Ibrahim and Baru, Rohaizan (2010) Perbandingan Amalan Dhikr Ism al-DhAt Menurut al-Qushayri dan al-Ghazali. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 3 (1). pp. 33-49. ISSN 2289-6325

Syh Noorul Madihah, Syed Husin (2010) Pendekatan Islam dalam memelihara Maslahah Wanita Selepas Kematian Suami. Jurnal Syariah, 18. pp. 479-505. ISSN 0128-6730

W

Wan Isa, Wan Malini and Ahmad, Fadhilah and Mat Amin, Mat Atar and Mat Deris, Mohd Sufian (2010) Development and Innovation of Multimedia Courseware for Teaching and Learning of KAFA Subjects. 2nd International Conference on Computer Technology and Development (ICCTD 2010). pp. 100-104. ISSN 978-1-4244-8843-8

This list was generated on Mon May 20 11:14:52 2024 +08.