Items where Author is "Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Book | Book Section
Number of items: 36.

Book

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri and Abdullah Mc Afee, Cornelius Anuar and Che Noh, Dr. Noorsafuan and Mohamed Ghazali, Mohd Faradi and Mohamad, Nazilah and Ismail, Prof. Madya Dr. Salwani and Ab. Halim, Prof. Madya Dr. Zulazhan and Rohin, Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Adzim Khalili and Sh. Yusoff, Sheikh Ahmad Tajuddin (2020) Naseem Bayu Kecemerlangan Akademik 2019. Pejabat Timb. Naib Canselor Akademik & Antarabangsa, UniSZA. ISBN 978-967-2231-40-0

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2018) Kitab Peribahasa Arab Majma’ al-Amthal Karya al-Maydaniy. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin. ISBN 978-967-0899-93-0

Muhamad, Prof. Dr. Mohd Afandi and Ismail, Prof. Madya Dr. Muhamad Zaid and Wan Jusoh, Dr. Wan Hishamudin and Nasir, Mohd Shahrizal and Abdullah, Prof. Dr. Abdul Hakim and Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri and Abdullah, Prof. Dr. Ramle and Endut, Prof. Ts. Dr. Azizah (2017) ‘Aynun Jariyah. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-0899-71-8

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri and Abdul Hamid, Mohd Fauzi and Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal (2017) Proceedings Of First World Islamic Social Science Congress. Universiti Sultan Zainal Abidin. ISBN 978-967-0899-56-5

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2015) Al-Itqan Fi Taallum Lughah al-Quran. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin. ISBN 978-983-9842-57-9

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2015) Al-Taysir fi Taallum al-Lughah al-Arabiyyah. Penerbit UniSZA. ISBN 983-9842-51-7

Ibrahim, Prof. Datuk Dr. Yahaya and Toriman, Prof. Dr. Mohd Ekhwan and Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2015) Antara tradisi dan moderniti komuniti di Sulawesi Selatan. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-0899-25-1

Osman, Dr. Norasyikin and Mat Saad, Khoirun Nisak and Mohd Noor, Dr. Siti Salwa and Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2015) Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Talian. Penerbit UniSZA, Kuala Terengganu. ISBN 978-967-0899-16-9

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2015) Perbandingan antara peribahasa Arab dengn peribahasa Melayu. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-0899-22-0

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri and Mohmad Rouyan, Prof. Madya Dr. Nurazan and Ab. Halim, Prof. Madya Dr. Zulazhan and Nasir, Mohd Shahrizal (2012) Dinamika Pendidikan Bahasa Arab: Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). ISBN 978-983-9842-56-2

Mohd Noor, Dr. Siti Salwa and Osman, Dr. Norasyikin and Mat Saad, Khoirun Nisak and Othman, Dr. Mohd Ala-uddin and Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2011) Al-Mu'in fi Ta'allum al-Lughah al-'Arabiyyah. Penerbit UniSZA. ISBN 978-983-9842-46-3

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2010) Perkembangan Awal Nahu Arab. Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 978-983-46-0407-3

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2010) Strategi Pembelajaran Bahasa. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 978-983-10-0492-0

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2008) Pengantar Ilmu Tauhid. Utusan Publications & Distributors. ISBN 978-967-61-2136-3

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2007) Panduan & Hukum Mengurus Jenazah. Pustaka al Mizan. ISBN 983-3

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2005) Tatabahasa Arab & Pembinaan Hukum Daripada al Quran. Penerbit Universiti Malaya. ISBN 983-100-255-5

Book Section

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2019) Pendidikan Anak-anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan: Kajian Terhadap Peranan Wanita Di Malaysia. In: Inspirasi Muslimah Ke Arah Matlamat Pembangunan Mapan. Persatuan Ulama’ Malaysia, pp. 63-86. ISBN 978-983-2306-34-4

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2018) Empowering professional and ethical competence on reflective teaching practice in digital era. In: Empowering professional and ethical competence on reflective teaching practice in digital era. IGI Global, pp. 136-152. ISBN 978-152254051-9

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2017) Al-Lughah al-Arabiyyah wa Adabuha fi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyyah wa Maliziyya. In: Al-Tashabuh wa al-Ikhtilaf bayna al-Amthal al-'Arabiyyah wa al-Amthal al-Malayuwiyyah. Universiti Kebangsaan Malaysia, pp. 684-704. ISBN 978-983-9368-76-5

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2016) Amalan pentaksiran pembelajaran di dalam bilik darjah. In: Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar. Penerbit UniSZA, pp. 167-183. ISBN 978-967-0899-36-7

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2016) Kaedah Pengajaran Tatabasa Arab. In: Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar. Penerbit UniSZA, pp. 81-94. ISBN 978-967-0899-36-7

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2016) Keberkesanan Kaedah Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Arab. In: Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar. Penerbit UniSZA, pp. 95-106. ISBN 978-967-0899-36-7

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2016) Kreativiti Penggunaan Strategi Pembelajran Berbahasa Arab. In: Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar. Penerbit UniSZA, pp. 63-80. ISBN 978-967-0899-36-7

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2016) Pendekatan Kepercayaan Positif dalam Pengajaran dan Pembelajran Arab. In: Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar. Penerbit UniSZA, pp. 21-36. ISBN 978-967-0899-36-7

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2016) Pendekatan Pengajaran Frasa Aneksi Dalam Sintaksis Arab. In: Multidimensi dalam Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab. Penerbit Universiti Putra Malaysia, pp. 126-136. ISBN 978-967-344-596-7

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2016) Pendidikan Tradisi Tana Toa Menongkah Arus Kemodenan. In: Antara Tradisi dan Moderniti: Komuniti di Sulawesi Selatan. Penerbit UniSZA, pp. 125-144. ISBN 978-967-0899-25-1

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2016) Perbandingan Tahap Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Di Antara Pelajar Lelaki Dan Perempuan: Kajian Di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra. In: Wanita Islam Kontemporari Isu-isu, Cabaran & Amalan Terbaik. Penerbit UniSZA, pp. 261-280. ISBN 978-983-2306-23-8

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2016) Strategi Metafizik: Inspirasi Pembelajaran Bahasa Pelajar Cemerlang. In: Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar. Penerbit UniSZA, pp. 51-62. ISBN 978-967-0899-36-7

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2016) Teknik PengajaranPeribahasa Arab dalam Pembelajaran BahasaArab. In: Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar. Penerbit UniSZA, pp. 129-142. ISBN 978-967-0899-36-7

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri and Yah @ Alias, Mohd Hazli (2014) Fenomena Taraduf al-quran di persimpangan makna perkamusan dan perterjemahan? In: Bahasa Al-Quran Yang Tersurat dan Tersirat. Penerbit Universiti sultan zainal abidin, pp. 39-56. ISBN 978-983-9842-85-2

Nasir, Mohd Shahrizal and Sha'ari, Shaferul Hafes and Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2014) Variasi Makna Perkataan Berdasarkan Konteks Ayat dalam al-Quran. In: Bahasa Al-Quran Yang Tersurat dan Tersirat. Penerbit Universit Sultan Zainal Abidin, pp. 17-38. ISBN 978-983-9842-85-2

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri and Osman, Dr. Norasyikin and Mohd Noor, Dr. Siti Salwa (2012) Dinamika Pendidikan Bahasa Arab: Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan. In: Eksplorasi Penggunaan Strategi Metafizik Ke Arah Penjajaran Tipologi SPB. PENERBIT UniSZA, pp. 115-128. ISBN 978-983-9842-56-2

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri and Osman, Dr. Norasyikin and Mohd Noor, Dr. Siti Salwa (2012) Eksplorasi Penggunaan Strategi Metafizik Ke Arah Penjajaran Tipologi SPB. In: (NR) Dinamika Pendidikan Bahasa Arab: Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), pp. 115-128. ISBN 978-983-9842-57-9

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri and Othman, Dr. Mohd Ala-uddin and Anas, Muzammir (2012) Pendekatan Inovatif Dalam Teknik Diskusi Bagi Pembelajaran Bahasa Arab. In: (NR) Dinamika Pendidikan Bahasa Arab: Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), pp. 47-60. ISBN 978-983-9842-56-2

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2011) Penyediaan Tesis PhD: Satu Refleksi Kendiri. In: Perkongsian Pengalaman Alumni Fakulti Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, pp. 89-106. ISBN 978-983-2267-32-4

Mat Teh, Prof. Dr. Kamarul Shukri (2010) Penggunaan strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan tahap pencapaian Bahasa Arab Komunikasi. In: Pancadimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa: Trend Dan Amalan. Penerbit Universiti Sains Malaysia, pp. 128-144. ISBN 978-983-861-492-4

This list was generated on Thu Jun 1 07:39:57 2023 +08.