Pelaksanaan diyah dalam kesalahan membunuh dan mencederakan di Malaysia: satu tinjauan

Shariffah Nuridah Aishah, Syed Nong Mohamad (2010) Pelaksanaan diyah dalam kesalahan membunuh dan mencederakan di Malaysia: satu tinjauan. Jurnal Yadim, 9 (1). pp. 179-203. ISSN 1511-905X

[img] Text
FH02-FUHA-18-16315.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Malaysia sehagai set:rah negara Islam telah mengambil langkalblangkah proaktif dalam mengenengahkan prinsipprinclp Ham :ling disesuaikan dengan peredaran zamon datum pethagai lapangun. Penyerapan natal-nilai [slant hidang thalami sehagai (amok telah meletakkan Malaysia di tahap yang memhanggakan di maw dunia meiotic, pemakaian print/p takafid. amanah suborn dan pelbagai prinsip muamalat perbankan. Malthus dare sudut perunchingan• prinsip-prinsip Islam be/um menyerlah pen:lac:km dm keistimerounnya disehahkan old; aplikasi common law Inggera yang masih kiwi di bawah Akia Undang-undang Sind /956 di samping beberapa perundangan sang bertandatkan undang-undang Inaeris seperti Kanun Keseksaan. Akra Kontrak 1950 clan Akia Kerr:raga 1960. Konsep dawn merupakan salah sate prinsip gantirugi Islam yang berpotensi untuk diketengahkan memandangkan pentakaiannya ping hegira jleksibel dan ejektif dalant menangatti kes-kes jenayah dan .civil khususnya [dam kesulahan /nett:kernd dun niencederakan. Penintukan-peruntukan sedia ada vang kurang memherikan penekanan terhailap kepentingan pihak mangsa wan parts rurisnya di mana kehilattgan yang dialanii oleh mereka tidak dibayar gan hrugi oleh petatah menyokong pemakaian dayth. Art ikel ini hen:Oran untuk menganalisa pemakaian primly daah &dam cistern perundangan jenapth don tort di Malaysia herhuhung kesalahan memhunuh dun mencederukan anggota ha an. Bagi mendapatkon pandangan yang fella clan praklikal datum ruanglingkup perundungan Malaysia yang wujud kini. maka kaftan dibuat dpi sudeir police p•righuktiman undang-undang jenorah ,Malaysia. prinsip-prinsip gatutrugi di bawd: undang-undang ton. penclekatan ierkini dotage penilaian kadar diyah clan kedudukcm sister: 'ayilah. Perlaktanaan Orals di negara-negara Islam Mau Pakistan dan Sudan toga diketengahkan sebagai panduan. Di akhir penulisan. radangatrcculangan yang dianggap munasabah clan praktikal dnaarakan bagi memungkinkan perlaksonoan diyah di Malaysia.

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > HX Socialism. Communism. Anarchism
Divisions: Faculty of Law & International Relations
Depositing User: Muhammad Akmal Azhar
Date Deposited: 24 Nov 2020 02:58
Last Modified: 21 Aug 2021 08:50
URI: http://eprints.unisza.edu.my/id/eprint/1893

Actions (login required)

View Item View Item