Pelaksanaan diyah dalam kesalahan membunuh dan mencederakan di Malaysia: satu tinjauan

Shariffah Nuridah Aishah, Syed Nong Mohamad (2010) Pelaksanaan diyah dalam kesalahan membunuh dan mencederakan di Malaysia: satu tinjauan. Jurnal Yadim, 9 (1). pp. 179-203. ISSN 1511-905X

[img] Text
FH02-FUHA-18-16315.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Abstrak Malaysia sebagai sehuah negara Islam telah mengamhil langkah-langkah proakif dalam nwngenengahkan prinsip-prinsip Islam yang disesualkan dengan peredaran :amen; dalam pelhagai lapangan. Penverapan nilai-nilai Islam di hidang ekonomi sebagai contok telah meletakkan Malaysia di tahap yang membanggakan di mats Junta meland pemakaian prinsip takitfid. amanah wham dim pelhagai prinsip muamalat perbankan. Melihat dari maul perm:dangly?. prinsip-prinsip Islam belum menyerlah pemakaian dan koStimewaannw disebabkan oleh aplikasi common law Inggeris yang ntasih kuat di bawah Akta Undang-undang Sivil 1956 di samping beherapa perundangan yang herlandackan undang-undang Inggeris seperti Kamm Keseksaan. Akta Kontrak 1950 dan Akta Keterangan 1960. Konsep diyah merupakan salah sant prinsip gantirugi Islam yang berpotensi untuk diketengahkan memandangkan pemakaiannya yang hegira jleksibel dan efektif dalam menangani kes-kes jenarah dim siva khususnya datum kesalahan membunuh dan mencederakan. Peruntukan-peruntukan sedia ada yang kurang memberikan penekanan terhadap kepetaingan pihak mangsa atm pars, warisnya di mama kehilangan rang dialami oleh mereka tidak dibayar gantirugi deb pesalah menvokong pemakaian diyah. Artikel ini henujuan untuk menganalisa pemakaian prinsip diyah dalam sistem penoulangan jenayah dan tort di Malaysia herhuhung kesalahan membunuh dan mencederakan anggota hadan. Bagi mendapatkan pandatigan yang jelas dan praktikal dalam ruanglingkup perundangan Malaysia yang wufud kin• maka kajian dibuat dan• sudut polisi penghukuman undang-undang jenclyah Malaysia. prinsip-prinsip gantirugi di bawah undang-undang tort. pendekatan terkini datum penilaian kadar diyah dim kedudukan sistem Perlaksanaan diyah di negara-negara Islam Mau Pakistan dan Sudan jugs diketengahkan sebagai panduan. Di akhir penulisan. cadangan-cadangan yang dianggap munasabah dan pralaikal diutarakan hagi memungkinkan perlaksanaan diyah di Malaysia.

Item Type: Article
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology > BV1460 Religious Education
Divisions: Faculty of Law & International Relations
Depositing User: Muhammad Akmal Azhar
Date Deposited: 23 Nov 2020 07:37
Last Modified: 23 Nov 2020 07:37
URI: http://eprints.unisza.edu.my/id/eprint/1859

Actions (login required)

View Item View Item